Oferta edukacyjna

Znajdź ofertę edukacyjną, która najbardziej Ci odpowiada.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Leszno

Uczelnia kształci blisko 4 tysiące studentów. Oferujemy duży wybór kierunków i specjalności o zróżnicowanym profilu. Od lat z powodzeniem prowadzimy studia podyplomowe z bogatą ofertą specjalności i kursów dokształcających.

 
 

 

 

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA

 

Specjalności:

 • AEROTURYSTYKA
 • TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA
  Czas trwania studiów:
  stacjonarne 3 lata- 6 semestrów / niestacjonarne 3 lata- 6 semestrów

  Przedmioty podstawowe:
  - Historia architektury i sztuki
  - Fizjologia człowieka
  - Psychologia
  - Ekologia i ochrona środowiska
  - Prawo w turystyce
  - Ekonomia
  - Organizacja i zarządzanie

  Przedmioty ogólne:
  - Filozofia z etyką
  - Socjologia ogólna z elementami socjotechniki i turystyki
  - Język angielski
  - Język obcy II (francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski)
  - Technologie informacyjne
  - Proseminarium
  - Wychowanie fizyczne
  - BHP i ergonomia pracy
  - Ochrona własności intelektualnej

  Przedmioty kierunkowe:
  - Podstawy turystyki
  - Podstawy rekreacji
  - Geografia turystyczna
  - Krajoznawstwo
  - Obsługa ruchu turystycznego
  - Ekonomika turystyki i rekreacji
  - Podstawy hotelarstwa
  - Żywienie człowieka
  - Pedagogika czasu wolnego

  Przedmioty specjalnościowe:
  - Muzealnictwo i dziedzictwo kulturowe
  - Geoekologia turystyki wypoczynku
  - Zasoby przyrody w turystyce
  - Geografia turystyczna regionalna
  - Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
  - Regionalistyka
  - Międzynarodowy rynek usług turystycznych
  - Systemy geoinformacyjne i nawigacyjny
  - Pilotaż i przewodnictwo
  - Turystyka kwalifikowana
  - Organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych
  - Egzamin dyplomowy
  - Agroturystyka
  - Podstawy szybownictwa
  - Podstawy baloniarstwa
  - Transport w turystyce
  - Turystyka zrównoważona
  - Ekoturystyka

  Studia na wyżej wymienionym kierunku trwają 3 lata (6 semestrów), absolwenci studiów otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie turystyki. Program specjalności obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowego, przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne. Program został opracowany w oparciu o dwudziestopięcioletnie doświadczenia, zdobyte w kształceniu kadr dla potrzeb turystyki i rekreacji przez uczelnie akademickie.
  Studenci kierunku Turystyka i rekreacja w czasie studiów mają możliwość wyjazdów między innymi na: Targi ITB w Berlinie, Tour Salon w Poznaniu, zajęcia terenowe w czasie zajęć. Instytut, wspólnie ze studentami organizuje środowiskowe Rajdy Pieszo - Rowerowe. Praktyki studenckie odbywają się w obiektach turystycznych w kraju i za granicą (Cypr, Grecja, Hiszpania, USA)

  Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych: www.pwsz.edu.pl / www.it.pwsz.edu.pl

 
Biuro rekrutacji  tel. 65 525 01 12
Sekretariat: 65 528 78 73  sekretariat-it@pwsz.edu.pl

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Janusz Skoczylas
Z-ca Dyrektora: mgr Jerzy Sempach


Zakończ

Małopolska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa

W Małopolskiej Szkole Turystyki i Hotelarstwa panują jasne zasady. Nauka jest płatna ale opłaty są niskie i przejrzyste.

 
 

 

Oferta edukacyjna:

 

Technik hotelarstwa to kierunek, który przygotowuje absolwentów do pracy w sektorze przemysłu turystycznego zajmujego się szeroko pojętymi usługami noclegowymi. Specjalnie dobrane przedmioty, tematy zajęć oraz profesjonalna kadra przygotują absolwentów tego kierunku do pracy w hotelach i nie tylko.

 

Technik obsługi turystycznej to kierunek, który przygotowuje absolwentów do pracy w całym sektorze przemysłu turystycznego. Przedmioty wykładane na tym kierunku zostały dobrane tak, by jego absolwenci mogli jak najpełniej przygotować się zarówno do organizacji i realizacji imprez turystycznych oraz bezpośredniej obsługi klientów.

 


Więcej informacji na stronie www.mstih.edu.pl

 


Zakończ

GALICYJSKA SZKOŁA SMAKU

Galicyjska Szkoła Smaku Kraków - zaprasza wszystkie osoby pragnące poznać tajniki zarządzania restauracją, barmaństwa, baristyki czy sommelierstwa oraz podnieść swoje umiejętności zawodowe.

 
 

 

 

 

 

 

Kurs barmański w naszej szkole rozszerzony jest o zagadnienia kelnerskie, wiedzę o kawie oraz podstawowe informacje sommelierskie co się wiąże z faktem, iż jest najbardziej atrakcyjną dostępną ofertą na rynku szkoleń dla osób poszukujących pracy w gastronomii.

 

Kurs sommelierski przeznaczony jest dla osób, które chciałyby z większą swobodą poruszać się w restauracji, zarówno jako gość jak i pracownik. Kelnerzy, których obowiązkiem jest opieka nad kartą win oraz osoby aspirujące do stanowiska sommeliera, znajdą tu nieocenione wskazówki.

 

Kurs manager restauracji pozwala zdobyć wiedzę potrzebną do sprawowania funkcji managera w zakładzie gastronomicznym. Osoby zamierzające otworzyć własny lokal gastronomiczny znajdą tu nieocenione wskazówki. Poruszane na kursie tematy dotyczą wszystkich aspektów funkcjonowania restauracji i drink baru.

 

Kurs kelnerski przeznaczony jest dla początkujących kelnerów z ambicjami podjęcia pracy w nowoczesnych lokalach gastronomicznych Szkolenie obejmuje trzy dni intensywnych zajęć. Każdy dzień zawiera 10 godzin szkoleniowych teorii połączonej z ćwiczeniami praktycznymi.

 

Kurs degustacji win został przygotowany z myślą o wszystkich, którzy rozpoczynają swoją przygodę z winami. W sposób łatwy i przystępny opowiadamy o podstawowych zagadnieniach związanych z testowaniem wina.

 

Szkolenie baristyczne to: omówienie różnych rodzajów kaw, parametry prawidłowego espresso, regiony uprawy ziaren kawy, sposoby wypalania i różnice w smaku oraz aromacie.

 

Program 12 dniowego kursu kucharskiego dedykowanego dla osób odpowiedzialnych za uruchamianie i zarządzanie funkcjonowaniem kuchni.

 

Metoda Callana - umożliwia opanowanie języka angielskiego cztery razy szybciej niż normalnie.
Przeciętny student, zamiast uczyć się 350 godzin (cztery lata akademickie), w celu osiągnięcia poziomu egzaminu Cambridge Preliminary, może zdobyć go po 80 godzinach nauki Metodą Callana, a poziom egzaminu Cambridge First Certificate po 160 godzinach.

 

Konsultacje gastronomiczne dla lokali gastronomicznych. Opierając się na naszym doświadczeniu, możemy doradzić jak optymalnie otworzyć, poprowadzić, lokal osiągając maksimum zysków przy minimum kłopotów.

 

 

 

Więcej informacji na stronie www.szkolasmaku.pl


Zakończ

Szkoły dla Dorosłych

Gastronomiczno-Hotelarsko-Turystyczne szkoły dla Dorosłych SDD to alternatywa dla osób pracujących i pragnących dalszego rozwoju, aby utwierdzić się w zawodzie, wzmocnić i rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

 
 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 • Policealna Szkoła Usług Hotelarskich
  - Technik hotelarstwa


 • Policealna Szkoła Usług Turystycznych
  - Technik obsługi turystycznej


 • Policealna Szkoła Sztuki Kulinarnej i Kelnerskiej
  - Kelner-Somelier
  - Technik organizacji usług gastronomicznych


 • Technikum Gastronomiczne
  - Kucharz


 • Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna
  - Kucharz małej gastronomii


Mocne strony naszych szkół:
1. stypendia naukowe
2. liczne wycieczki przedmiotowe, "nauka w terenie"
3. stały kontakt słuchaczy z nauczycielami
4. profesjonalne pracownie do nauki przedmiotów zawodowych
5. korzystanie z programu Rehot
6. praktyki zawodowe w renomowanych zakładach gastronomicznych, hotelach i biurach turystycznych w Toruniu, Polsce i za granicą
7. współpraca z Bankiem Żywności (nieodpłatne korzystanie z zapasów żywności)
8. bardzo wysoka zdawalność egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe
9. szkoła przyjazna i otwarta dla słuchaczy
10. pomoc pedagogiczna i psychologiczna
 
Szkoły przygotowują słuchaczy dla potrzeb gastronomii, branży hotelarskiej i turystycznej na poziomie uznawanym w krajach Unii Europejskiej. Pozyskane umiejętności zawodowe, jak i odpowiedni zasób wiedzy pozwalają naszym absolwentom na podejmowanie pracy we współczesnych warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwiają doskonalenie w zawodzie.
 
Nasi słuchacze korzystają z klasopracowni wyposażonych w profesjonalny, nowoczesny sprzęt. Dysponujemy pracowniami technologii gastronomicznej, obsługi konsumenta (barmańskiej, bufetowej), pracowni komputerowych i językowych oraz pracowni do nauki w zakresie hotelarstwa.
 
Na atrakcyjność nauki wpływają również warunki w jakich odbywa się nauka tj.: przestronny obiekt, parking samochodowy czy bufet. Szkoła zapewnia słuchaczom bogaty księgozbiór biblioteki ZSG_H, dodatkowe zajęcia fakultatywne z przedmiotów maturalnych i zawodowych. Dużym powodzeniem cieszą się także imprezy szkolne, podtrzymujące tradycje świąteczne, oraz coroczne prezentacje kulinarne "Gotuj z Mistrzem" czyli ucz sie lepszych. Tradycją szkół jest coroczny wyjazd na targi Żywnościowe EUROGASTRO do Warszawy oraz targi turystyczne do Poznania i Berlina.  W celu porównania jakości usług gastronomicznych, hotelarskich i winiarskich w naszym regionie organizujemy liczne wycieczki przedmiotowe (Hotel Mercure, hotel Spichrz, hotel Gromada, Hotel Gotyk, Vinpol, stołówki Szpitala Dziecięcego i Miejskiego w Toruniu).

Więcej informacji na stronie www.szkoly-dorosli.pl 


Zakończ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Nasza szkoła od lat zajmuje wysokie miejsce w rankingach państwowych wyższych szkół zawodowych. Studenci mają do dyspozycji sale dydaktyczne, bibliotekę, laboratoria, ośrodek jeździecki i obiekty rekreacyjno-sportowe.

 
 

Uczelnia powstała w 1998 r. Kształci studentów w systemie studiów stacjonarnych (nieodpłatnych) i niestacjonarnych na pięciu kierunkach, tj.: administracja, energetyka, ogrodnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka oraz turystyka i rekreacja.

Władze uczelni: dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. nadzw., rektor;
doc. dr inż. Julian Jakubowski, prorektor ds. studenckich;
doc. dr inż. Izabela Wojewoda, prorektor ds. rozwoju.

 

Turystyka i rekreacja


Specjalności:

 • Hotelarstwo i gastronomia,
 • Gospodarka turystyczna,
 • Turystyka i organizacja wypoczynku.

 

Absolwent studiów zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskana w trakcie studiów wiedza, m. in. ekonomiczna, prawnicza czy przyrodniczo-społeczna umożliwia poznanie mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne. Mając wszechstronne wykształcenie z zakresu przedmiotów ogólnych, kierunkowych i specjalistycznych absolwent jest przygotowany do samodzielnej realizacji imprez turystyczno-rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców oraz do planowania i kierowania własnymi przedsięwzięciami organizacyjnymi z zakresu turystyki i rekreacji. Atutem jest także umiejętność posługiwania się językiem obcym w zakresie obsługi ruchu turystycznego i zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, w tym hotelarskimi oraz agroturystycznymi.

 

W trakcie studiów studenci mają możliwości pogłębiania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań w ramach przedmiotów fakultatywnych. Ponadto uzyskują dodatkowe kompetencje po ukończeniu specjalistycznych kursów w zakresie menedżera sportu, menedżera turystyki, wychowawcy kolonii i obozów młodzieżowych oraz pilotażu wycieczek.

 

Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja uzyskają dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do sprawowania różnorodnych funkcji zawodowych i obejmowania różnych stanowisk w sferze turystyki i rekreacji. Mogą uzyskać zatrudnienie w: biurach podróży, punktach informacji turystycznej, przewodnictwach miejskich, ośrodkach kultury, sportu i rekreacji, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach i sanatoriach, działach socjalnych firm i instytucji publicznych, organach administracji rządowej i samorządowej (wydziały promocji i turystyki), stowarzyszeniach, fundacjach, mediach zajmujących się promocją regionów turystycznych, szkołach, hotelach, pensjonatach, motelach, zakładach gastronomicznych, gospodarstwach agroturystycznych. Ponadto absolwenci kierunku turystyka i rekreacja uzyskają pakiet umiejętności pozwalających na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

Nauka na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

 

 

 

Więcej informacji na stronie www.pwsz.sulechow.pl

 


Zakończ

Zespół Szkół im. Juliana Tuwima

Szkoła posiada nowoczesną halę sportową, pracownię informatyczną i turystyczną. Na jej terenie działają liczne koła zainteresowań, a najlepsi uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne praktyki.

 
 

 

Kierunki kształcenia:

 

 

Technik hotelarstwa:

 • Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w ramach tego kierunku należą: organizacja pracy w hotelarstwie, ekonomia i prawo w hotelarstwie, obsługa konsumenta, obsługa informatyczna w hotelarstwie, marketing usług hotelarskich, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa.
 • Absolwent tego kierunku może zajmować się obsługą wszelkiego rodzaju imprez, takich jak kongresy, zjazdy, targi, bankiety.
 • Po ukończeniu kształcenia absolwent może być też zatrudniony w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych i innych obiektach zarówno stałych jak i ruchomych (żegluga morska, lotnicza, koleje) oraz prowadzić własną działalność w zakresie usług hotelarskich.

 


Technik obsługi turystycznej

 • Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w ramach tego kierunku należą: podstawy turystyki, obsługa ruchu turystycznego, geografia turystyczna, ekonomia i prawo w turystyce, marketing usług turystycznych, obsługa informatyczna w turystyce, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa.
 • Absolwent tego kierunku organizuje, koordynuje i nadzoruje imprezy turystyczne, uczestniczy w targach, konferencjach związanych z turystyką, prowadzi i organizuje akcje promocyjne oraz cały zakres prac związanych ze sprzedażą i rozliczaniem imprez turystycznych
 • Po ukończeniu kształcenia absolwent może być zatrudniony w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej lub prowadzić własne biuro podróży.

 

Oba kierunki zakończone są egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 

Szkoła posiada nowoczesną halę sportową, pracownię obsługi konsumenta, informatyczną, hotelarską i turystyczną. Na jej terenie działają liczne koła zainteresowań, a najlepsi uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne praktyki zawodowe do Anglii, Niemiec i Austrii, na Wyspy Greckie. Mają również możliwość uczestnictwa w praktykach na promach pasażerskich. W szkole realizowane są liczne programy europejskie : Leonardo da Vinci 2010 – 2012 „Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce" – pięciotygodniowe praktyki w Anglii, Niemczech i Austrii, Edukacja dla przyszłości oraz Partnerzy w nauce – w ramach których uczeń uczestniczy w szkoleniach specjalistycznych, np. kursie barmańskim, kursie przygotowującym do pracy na promach pasażerskich oraz zajęciach dodatkowych.

 

 


Więcej informacji na stronie:
www.tuwim.xon.pl


Zakończ

Technikum Menedżersko-Usługowe

Technikum Menedżersko-Usługowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim ul. Krakowskie Przedmieście 36

 
 

Technikum Menedżersko-Usługowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim ul. Krakowskie Przedmieście 36

 

Kontakt:

tel. / fax: 44 732 03 25  

e-mail:  zsp6piotrkow@op.pl

 

Kierunki kształcenia:

 

 • Technik hotelarstwa

 

 • Technik obsługi turystycznej

 

 • Technik turystyki wiejskiej

 

 

 

Więcej informacji na stronie www.zsp6piotrkow@op.pl

 


Zakończ

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi powstała 11 października 2000 r. Jest niepaństwową, wyspecjalizowaną, jednokierunkową uczelnią – pierwszą i jedyną tego rodzaju w regionie łódzkim.

 
 

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalizacje: TURYSTYKA, HOTELARSTWO, GASTRONOMIA, REKREACJA

 

Podstawowym celem funkcjonowania WSTH jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr będących w stanie sprostać oczekiwaniom nowoczesnego rynku usług turystycznych. Uczelnia oferuje możliwość studiowania w oparciu o autorski, interdyscyplinarny program nauczania, dający studentom solidne podstawy teoretyczne, jak również przygotowujący ich do praktycznego wykonywania zawodu. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom szkoły wysokiej pozycji zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy.

 

W ramach WSTH w Łodzi funkcjonują 4 zakłady naukowe (Turystyki, Hotelarstwa, Gastronomii i Rekreacji), Kolegium Języków Obcych, Biblioteka oraz Wydawnictwo WSTH. Kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni tworzy blisko 70 wykładowców, wśród których są również pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego oraz praktycy z bogatym doświadczeniem.

 

WSTH w Łodzi jest organizatorem szeregu konferencji naukowych oraz seminariów. Zarówno ich dorobek, jak i własne badania naukowe oraz doświadczenia dydaktyczne wykładowców uczelni, są doskonałą podstawą działalności wydawniczej WSTH. Od 2002 r. regularnie co pół roku ukazuje się czasopismo naukowo-dydaktyczne „Turystyka i Hotelarstwo", zawierające oryginalne i nowatorskie artykuły poświęcone tematyce turystycznej i hotelarskiej.

 

Ważnym elementem funkcjonowania każdej szkoły wyższej są kontakty międzynarodowe. W wyniku podpisanych umów WSTH w Łodzi stale współpracuje z Uniwersytetem Humanistycznym w Smoleńsku (Rosja) oraz Instytutem Handlowo-Ekonomicznym w Czerniowcach (Ukraina).

 

WSTH w Łodzi nie ogranicza swej działalności jedynie do sfery dydaktyczno-naukowej. Jej pracownicy są aktywni na wielu innych polach – starają się popularyzować naukę, promują Łódź i region łódzki, wspierają swą wiedzą szkolnictwo zawodowe i branżę turystyczną. Spośród tego typu przedsięwzięć można wymienić m.in.:

 • konkurs turystyczno-krajoznawczy „A to Polska właśnie…" – organizowany od 2002 r. dla maturzystów zainteresowanych studiami turystycznymi,
 • projekt „Klasy patronackie" – współpraca z kilkunastoma szkołami średnimi z regionu łódzkiego prowadzącymi klasy o profilach turystycznym, hotelarskim lub gastronomicznym,
 • konkurs na najlepszą pracę dyplomową (magisterską i licencjacką) dotyczącą turystyki w regionie łódzkim,
 • Łódzką Galerię Turystyczną „KORYTARZ" – szereg wystaw o charakterze krajoznawczo-podróżniczym.

 

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.wsth.edu.pl

 


Zakończ

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o.

Centrum Nauki i Biznesu "Żak" posiada oddziały w 81 miastach. Fakt iż w każdym regionie kraju istnieją nasze placówki edukacyjne pozwala nam szczycić się mianem największej ogólnopolskiej firmy edukacyjnej.

 
 

W chwili obecnej w naszych oddziałach kształci się kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy, których
zaufanie i zadowolenie przyczyniają się do ciągłego rozwoju szkoły.

 

 

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna i zaangażowani w działalność szkoły pracownicy
administracyjni tworzą zgrany, profesjonalny i oddany zespół.

 

Naszym słuchaczom oferujemy bardzo bogatą, urozmaiconą i dostosowaną do potrzeb rynku
ofertę programową. Ogromna różnorodność szkół policealnych daje gwarancję, że każdy
słuchacz znajdzie specjalizację dostosowaną do swoich potrzeb, zainteresowań i
predyspozycji.

 

Mówią o nas, że jesteśmy najlepsi!

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenia największej sieci szkół - 81 oddziały w Polsce
Zapewniamy wysoki poziom kształcenia i bogatą ofertę edukacyjną
Posiadamy Certyfikaty ISO 9001: 2009 i IQ Net
Organizujemy akcje promocyjne, konkursy i olimpiady tematyczne
Prowadzimy ciągłą rekrutację bez egzaminów wstępnych
Nauka rozpoczyna się w lutym i we wrześniu
Wydajemy NIEODPŁATNIE zaświadczenia do WKU, ZUS, MOPS, KRUS
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna

CNiB ŻAK Oddział Poznań

ul. Rybaki 20A/2
61-884 Poznań

tel. 061 851 66 27
fax. 061 851 65 79
E-mail: poznan@zak.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu: Pon. – pt. 9-17; Sob. 9-14
Gadu-gadu: 10064054

REGON: 100190115; NIP: 729-259-78-69
Kapitał Zakładowy Spółki: 23 950 000 zł
KRS 0000254643 Sąd Gospodarczy w Łodzi XX Wydział KRS

OFERTA EDUKACYJNA

Szkoły Policealne Dwuletnie / System nauczania: zaoczny

 • Technik hotelarstwa NAUKA ZA DARMO!
 • Technik obsługi turystycznej NAUKA ZA DARMO!

 

 

 

Więcej informacji na stronie www.zak.edu.pl/poznan Zakończ

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Uczelnia powstała w 2003 r. Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kadra ucząca w WSP to wybitni dydaktycy z takich uczelni jak Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, AGH w Krakowie, AWF w Katowicach, WSB NLU w Nowym Sączu.

 
 

Uczelnia powstała w 2003 r. Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kadra ucząca w WSP to wybitni dydaktycy z takich uczelni jak Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, AGH w Krakowie, AWF w Katowicach, WSB NLU w Nowym Sączu.

 

Studia I stopnia inżynierskie:

- Geodezja i Kartografia, specjalność- geodezja rolna i wycena nieruchomości

- Inżynieria środowiska, specjalność- infrastruktura uzdrowisk

 

Studia I stopnia licencjackie:

- Turystyka i rekreacja, specjalność- obsługa ruchu turystycznego w hotelarstwie i gastronomii, turystyka kwalifikowana.

 

Uczelnia posiada laboratoria tj. laboratorium fotogrametryczne, fizyczne, sale komputerowe. Uczelnia prowadzi kursy tj. kurs instruktora sportu w zakresie narciarstwo zjazdowe, piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, fitness, kurs wychowawców kolonii, kurs samoobrony dla kobiet, pilota wycieczek oraz profesjonalnej fotografii. Jesteśmy na etapie tworzenia studiów podyplomowych z zakresu audytu energetycznnego budynków.

  
 

Zasady rekrutacji

 

Rekrutacja odbywa się w głównym budynku uczelni tj. Nowy Sącz, ul. Lwowska 59; tel. nr 18 442 16 67

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • ksero dowodu osobistego,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo maturalne, zaświadczenie lekarskie,
 • cztery fotografie.

Rekrutacja odbywa się poprzez konkurs świadectw.

 

Na kierunku Geodezja i Kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka.

 

Na kierunku Turystyka i Rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty:

 • biologia,
 • geografia,
 • język obcy.

 


 

Władze Uczelni:

Rektor: dr inż. Aleksander Zaremba prof. WSP

Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii: dr inż. Marek Plewako

Dyrektor Instytutu Turystyki i Rekreacji: dr Zbigniew Borek 

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Rok założenia 2003

Ul. Lwowska 59, 33-300 Nowy Sącz

Tel. 18 442 1667

E-mail: dziekanat@swsz.edu.pl

 

Więcej informacji  na stronie www.swsz.edu.pl

 


Zakończ

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jest nowoczesną uczelnią o ponad 40-letniej tradycji. Kształci na 20 kierunkach i prawie 100 specjalnościach na studiach stacjonarnych - bezpłatnych, niestacjonarnych, podyplomowych, a także studiach doktoranckich. Uczelnia składa się z czterech wydziałów - Humanistycznego, Nauk Ścisłych, Przyrodniczego, Zarządzania oraz prowadzi Studia Międzywydziałowe kierunku dietetyka.

 
 

Jest nowoczesną uczelnią o ponad 40-letniej tradycji. Powstał w Siedlcach w 1969 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska. Z czasem uczelnia zmieniła charakter swojej misji przekształcając się kolejno w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a następnie w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną. 1 października 1999 roku uczelnia została przekształcona w Akademię Podlaską, a od 1 października 2010 roku jesteśmy Uniwersytetem. UPH kształci na 20 kierunkach i prawie 100 specjalnościach na studiach stacjonarnych - bezpłatnych, niestacjonarnych, podyplomowych, a także studiach doktoranckich. Uczelnia składa się z czterech wydziałów - Humanistycznego, Nauk Ścisłych, Przyrodniczego, Zarządzania oraz prowadzi Studia Międzywydziałowe kierunku dietetyka.

 

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA (studia pierwszego stopnia)

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata, uzyskany tytuł: licencjat

 

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Jest przygotowany do organizowania pracy oraz podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w biurach podróży, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, instytucjach doradczych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach istowarzyszeniach. Absolwent potrafi przygotowywać ofertę turystyczną i rekreacyjną dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów w zakresie turystyki i rekreacji.

 

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumienie się w działalności zawodowej. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Program studiów obejmuje m.in. treści: język obcy, podstawy informatyki, ekonomia, historia architektury i sztuki, psychologia, pedagogika czasu wolnego, fizjologia człowieka, ekologia, geografia turystyczna, krajoznawstwo, prawo w turystyce i rekreacji, podstawy turystyki i rekreacji, ekonomika izarządzanie wturystyce i rekreacji, marketing usług turystycznych, kształtowanie środowiska iochrona przyrody, obsługa ruchu turystycznego, rekreacja ruchowa i wysiłek fizyczny w turystyce, zarządzanie w turystyce i rekreacji, żywienie człowieka, charakterystyka przyrodnicza regionów Polski, parki i ogrody w turystyce i rekreacji.

Atrakcją studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja są praktyki studenckie organizowane w renomowanych ośrodkach wczasowych w kraju i zagranicą. Nasi studenci mają możliwość odbycia tych praktyk m.in. w Grecji (Półwysep Chalcydycki, wyspy: Kreta i Rodos) oraz w innych krajach Europy (Anglia, Niemcy, Szwecja, Hiszpania). Ponadto, w czasie studiów realizowane są zajęcia terenowe, związane z wyjazdami w miejsca atrakcyjne pod względem przyrodniczym i kulturowy oraz imprezy rekreacyjne w plenerze.

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:

Wydział Przyrodniczy

Studium Turystyki i Rekreacji

ul. B. Prusa 12

08-110 Siedlce

tel. 25 643 12 93, 25 643 13 26, 25 643 13 53

fax 25 643 13 53

e-mail: turystyka@uph.edu.pl

www.turystyka.uph.edu.pl


 

Kierunek DIETETYKA (studia pierwszego stopnia)

CZAS TRWANIA STUDIÓW 3 lata, uzyskany tytuł: licencjat)

FORMA STUDIÓW: Studia stacjonarne i niestacjonarne.

OFEROWANE SPECJALNOŚCI:

· catering i ocena żywności

· poradnictwo dietetyczne i żywieniowe

 

Na tym kierunku zdobywasz wiedzę i umiejętności z zakresu:

· zasad żywienia człowieka

· planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją

· planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności

· zapobiegania chorobom żywieniowo – zależnym (nadwaga - niedożywienie)

· organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów

· oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób

· oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia

· oceny wartości odżywczej i jakości zdrowotnej żywności

· kontrolowania jakości produktów żywnościowych i ich przechowywania oraz produkcji zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCAP)

· prowadzenia edukacji żywieniowej

Gdzie możesz znaleźć pracę po studiach:

· w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

· w poradniach dietetycznych

· w zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering)

· w organizacjach konsumenckich

· w placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji)

· w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)

 

Ponadto będziesz przygotowany do:

· współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego

· współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego

 

Z jakich przedmiotów zdobędziesz wiedzę:

Anatomia człowieka, Fizjologia człowieka, Chemia żywności, Mikrobiologia żywności, Parazytologia, Genetyka, Biotechnologia – podstawy mikrobiologiczne, Podstawy dietetyki, Podstawy i żywienie człowieka, Dietetyka pediatryczna, Kliniczny zarys chorób, Technologia gastronomiczna, Maszynoznawstwo gastronomiczne, Towaroznawstwo surowców i produktów żywnościowych, Żywność modyfikowana genetycznie, Ogólna technologia żywności, Systemy zapewnienia jakości żywności, Przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, Metody analizy jakości żywności, Catering produktów spożywczych, Edukacja żywieniowa, Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia, Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcje leków z żywnością, Rynek produktów żywnościowych, Zachowania młodych konsumentów na rynku żywności, Ochrona konsumenta na rynku żywności

Gdzie odbędziesz praktyki:

· w szpitalu dla dorosłych

· w poradni dietetycznej

· w poradniach chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych

· w szpitalu dziecięcym, żłobku, przedszkolu

· w domu opieki społecznej

· w dziale technologii potraw

 

Studenci studiów stacjonarnych - praktyki odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć, ewentualnie w wakacje.

Studenci studiów niestacjonarnych obywają praktykę zorganizowaną we własnym zakresie, w odpowiednim dla siebie terminie, zgodnie z programem studiów.

Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach m.in.:

· w pracowni technologii gastronomicznej

· w pracowniach komputerowych

· w laboratoriach chemicznych

 

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI
Catering i ocena żywności - absolwent będzie przygotowany do prowadzenia cateringu żywności w szpitalach i zakładach zbiorowego żywienia oraz pracy w laboratoriach oceny jakości żywności.

Poradnictwo dietetyczne i żywieniowe - absolwent będzie przygotowany do prowadzenia konsultacji w zakresie żywienia człowieka i dietoterapii w różnych zaburzeniach organizmu.

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:

Międzywydziałowe Studium Dietetyki

ul. B. Prusa 14

08-110 Siedlce

www.dietetyka.uph.edu.pl

Wszystkie kierunki studiów, na których można studiować na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach www.rekrutacja.uph.edu.pl

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu www.uph.edu.pl

 

 


Zakończ

Zespół Szkół Sióstr Niepokalanek im. Królowej Polski

Zespół Szkół Sióstr Niepokalanek im. Królowej Polski

Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie oraz Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna

 
 

Nazwa: Zespół Szkół Sióstr Niepokalanek im. Królowej Polski

Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie kształcące w zawodzie:

- technik organizacji usług gastronomicznych

- technik obsługi ruchu turystycznego

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna kształcąca w zawodzie:

- kucharz małej gastronomii

Adres: ul. Poniatowskiego 7

33-300 Nowy Sącz

Tel/fax: (018) 442-04-04, 443-83-47

e-mail: sniep@ns.home.pl

Strona internetowa: www.bialyklasztor.pl

Szkoła jest szkołą niepubliczną na prawach szkół publicznych

Szkoła posiada internat

Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej www.bialyklasztor.pl


Zakończ

ALMAMER Szkoła Wyższa

ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie jest jedną z najstarszych i największych uczelni niepublicznych na polskim rynku edukacyjnym. To uczelnia o mocnej pozycji w środowisku akademickim oraz marka kojarzona z wysokim poziomem edukacji i dobrym przygotowaniem do późniejszej kariery zawodowej. Na swoją markę pracuje od 17 lat.

 
 

ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie jest jedną z najstarszych i największych uczelni niepublicznych na polskim rynku edukacyjnym. To uczelnia o mocnej pozycji w środowisku akademickim oraz marka kojarzona z wysokim poziomem edukacji i dobrym przygotowaniem do późniejszej kariery zawodowej. Na swoją markę pracuje od 17 lat

 

Kierunki studiów:

 

turystyka i rekreacja - studia I i II stopnia

ekonomia - studia I i II stopnia

politologia - studia I i II stopnia

administracja - studia I stopnia

fizjoterapia - studia I stopnia

kosmetologia - studia I * stopnia

 

* planowane uruchomienie w roku akademickim 2011/2012

 

ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie jest jedną z najstarszych i największych uczelni niepublicznych na polskim rynku edukacyjnym. To uczelnia o mocnej pozycji w środowisku akademickim oraz marka kojarzona z wysokim poziomem edukacji i dobrym przygotowaniem do późniejszej kariery zawodowej. Na swoją markę pracuje od 17 lat. Mury uczelni opuściło już ponad 28 tysięcy absolwentów. Każdego roku na kierunkach: Turystyka i Rekreacja, Ekonomia, Politologia, Administracja, oraz Fizjoterapia, studia rozpoczyna ok. 2 tysięcy studentów.

Kiedy w 1994 roku powstawała ALMAMER, ambicją jej twórców było utworzenie takiej szkoły wyższej, która czerpiąc z najlepszych tradycji akademickich będzie łączyła wysoką jakość edukacji i partnerskie stosunki ze studentami. Ten cel udało się osiągnąć. Najlepiej świadczą o tym: duże zainteresowanie studentów, wysokie pozycje uczelni w rankingach edukacyjnych oraz stały rozwój uczelni. Potwierdzeniem wysokiej jakości nauczania są również tytuły: Certyfikat Wiarygodnej Szkoły, Lidera Rynku, Mazowieckiej Firmy Roku. ALMAMER jako pierwsza uczelnia w Polsce została afiliowanym członkiem Światowej Organizacji Turystyki.

ALMAMER to uczelnia dla osób ambitnych, traktujących studia jako czas zdobywania rzetelnej wiedzy i kwalifikacji, które zaprocentują w przyszłej działalności zawodowej. Studenci odbywają praktyki w wiodących firmach z sektorów turystyki, finansów, ubezpieczeń, administracji publicznej, służby zdrowia.

Po 17 latach od pierwszej inauguracji roku akademickiego w ALMAMER wiadomo, że jej absolwenci z powodzeniem radzą sobie na rynku pracy, są szanowanymi specjalistami, a ich umiejętności i kompetencje są wysoko oceniane przez pracodawców.

Dzięki szerokiej ofercie studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych, uczelnia gwarantuje możliwość zdobycia dodatkowego wykształcenia i uzupełnienia posiadanej wiedzy.

Ponadto ALMAMER jest jedną z pierwszych uczelni niepublicznych, która utworzyła Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Dla wielu absolwentów miejscem pracy jest cała Europa, dlatego kładziony jest nacisk na naukę języków obcych oraz – dzięki porozumieniom podpisanym z kilkunastoma zagranicznymi uczelniami oraz firmami – międzynarodową wymianę studentów i praktyki zagraniczne.

ALMAMER prowadzi liczne badania naukowe, a ich efekty są systematycznie prezentowane w trakcie dorocznych konferencji i w monografiach naukowych. Uczelnia jest wydawcą podręczników i monografii naukowych. Prowadzi indywidualne konsultacje zawodowe oraz organizuje bezpłatne warsztaty umożliwiające pozyskanie konkurencyjnej pozycji na rynku pracy. W ramach stałego cyklu „Spotkania z kulturami Świata” organizowane są ogólnodostępne prezentacje wybranych krajów, a w ramach corocznego Pikniku „Odkryj Mazowsze" prezentacja oferty turystycznej i atrakcji regionu.

Jak podkreśla Rektor ALMAMER prof. dr Janusz Merski, „Utworzyliśmy Uczelnię, która łączy w sobie wysoki poziom nauczania i indywidualne podejście do studentów”.

 

Studia w ALMAMER to czas twórczego wysiłku i znakomita inwestycja w przyszłość. Zaufało nam już ponad 28 000 studentów. Warto do nas dołączyć!

 

ALMAMER Szkoła Wyższa

01-201 Warszawa

ul. Wolska 43

tel. 22 321 85 55, tel/fax 22 321 8558

E-mail: rekrutacja@almamer.pl

 

Po dodatkowe informacje zapraszamy na stronę internetową:  www.almamer.pl/

 


Zakończ

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Powstała w 2001 roku jako uczelnia niepubliczna. W krótkim czasie stała się silnym centrum edukacji o zasięgu ponadregionalnym, przyciągając studentów z całej Polski oraz z zagranicy. WSTiE zapewnia studentom specjalistyczną wiedzę i doświadczenie przekazywane przez najlepszych wykładowców związanych z wiodącymi polskimi uczelniami.

 
 
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej powstała w 2001 roku jako uczelnia niepubliczna. W krótkim czasie stała się silnym centrum edukacji o zasięgu ponadregionalnym, przyciągając studentów z całej Polski oraz z zagranicy. WSTiE zapewnia studentom specjalistyczną wiedzę i doświadczenie przekazywane przez najlepszych wykładowców związanych z wiodącymi polskimi uczelniami. Siedzibą szkoły jest renesansowy zamek suski zwany Małym Wawelem, a w jego zabytkowych murach mieszczą się nowocześnie wyposażone sale wykładowe oraz laboratoria komputerowe. Studenci najbardziej cenią sobie kameralną atmosferę uczelni i szerokie możliwości zdobywania wiedzy nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej, w kraju i za granicą.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w 2014 roku zajęła już po raz drugi pierwszą pozycję pośród uczelni niepublicznych o praktycznym profilu kształcenia w rankingu Wiadomości Turystycznych. Uczelnia zawdzięcza swoją pozycję najwyższemu standardowi kształcenia oraz najszerszej w Polsce ofercie praktyk zagranicznych i krajowych, które gwarantuje swoim studentom.
Ponadto WSTiE zajmuje czołowe miejsca w najważniejszych ogólnopolskich rankingach wyższych uczelni.
W 2013 roku uczelnia uzyskała wysokie noty Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uzyskując Akredytację Wydziału Turystyki na nowych, bardziej wymagających zasadach.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy skutecznie wdraża program Study&Work w ramach, którego studenci mają możliwość podjęcia pracy zawodowej już w trakcie studiów. Ten wyjątkowy program gwarantuje absolwentom uczelni nie tylko europejski dyplom ale i niezbędne doświadczenie. Program zbudowany jest w oparciu o mocno rozwiniętą współpracę uczelni z światem biznesu.

Informacja dotycząca wydziałów i kierunków:

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Studia I stopnia
Specjalności:
Zarządzanie markowym produktem turystycznym Hotelarstwo i gastronomia Menedżer SPA i Wellness Zarządzanie promocją regionalną i lokalną Zarządzanie turystyką zrównoważoną

Studia II stopnia (magisterskie)
Specjalności:
Menedżer turystyki
Kreacja innowacyjnych produktów turystycznych Turystyka międzynarodowa

Studia podyplomowe:
Turystyka i hotelarstwo dla nauczyciel
Gastronomia i żywienie człowieka
Menedżer SPA & Wellness
Menedżer turystyki i hotelarstwa
Systemy informacyjne i rezerwacyjne w branży turystycznej Agroturystyka - menedżer marki Turystyka religijna

Kierunek: INFORMATYKA

Specjalności:
- Inżynieria oprogramowania
- Systemy baz danych
- Technologie multimedialne i grafika komputerowa
 
Studia podyplomowe informatyka:
Informatyka z elementami grafiki komputerowej i multimediów dla nauczycieli Grafika komputerowa i multimedia Bazy danych Tworzenie aplikacji internetowych Inżynieria oprogramowania Sieci komputerowe - projektowanie i zarządzanie

Kierunek: POLITOLOGIA

Specjalności:
E-biznes i media społecznościowe NOWOŚĆ
Polityka regionalna i samorządowa
Dziennikarstwo i media społecznościowe
Komunikacja społeczna (public relations)

Studia podyplomowe:
Reklama i public relations dla nauczycieli Doradztwo zawodowe Menedżer ds. reklamy i wizerunku firmy E-biznes – internetowe kampanie reklamowe Kreowanie wizerunku politycznego Profesjonalna obsługa klienta w administracji samorządowej Social media – specjalista ds. mediów społecznościowych WSTiE gwarantuje:

 • indywidualne podejście do każdego studenta i bezpośredni kontakt z wykładowcami
 • nowoczesny system kształcenia oparty na wzorcach europejskich , na innowacyjnych i ciekawych programach nauczania
 • szerokie spektrum specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej zwiększającej szanse absolwentów u przyszłych pracodawców
 • kadrę naukową składającą się ze specjalistów wiodących ośrodków akademickich w Polsce, m.in. z AGH i UJ
 • atrakcyjne zajęcia warsztatowe od pierwszego roku studiów
 • nowoczesne pracownie i laboratoria, zajęcia w małych grupach
 • możliwość realizacji części studiów na uznanych uczelniach zagranicznych
 • jedną z najatrakcyjniejszych w Polsce ofert praktyk zawodowych i staży studenckich w kraju i za granicą
 • bogaty program stypendiów socjalnych i motywacyjnych, w tym bezpłatną naukę dla studentów niżej uposażonych
 • nabycie umiejętności samodzielnego działania, właściwej oceny sytuacji i podejmowania trafnych decyzji

 


Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową: www.wste.edu.plZakończ

Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie

Została utworzona w 2002 roku. Założycielem uczelni była Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna GROMADA - największa polska organizacja turystyczna, z ponad 70-letnią tradycją, dysponująca siecią hoteli, ośrodków wypoczynkowych i biur turystycznych w kraju i za granicą.

 
 

Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie utworzona została w 2002 roku zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z 26 czerwca 1997r o wyższych szkołach zawodowych i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 95, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Założycielem uczelni była Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna GROMADA - największa polska organizacja turystyczna, z ponad 70-letnią tradycją, dysponująca siecią hoteli, ośrodków wypoczynkowych i biur turystycznych w kraju i za granicą.

 

Nowości od roku akademickiego 2011

Od maja 2011 roku nastąpiła zmiana założyciela Uczelni. Nowy założyciel wraz z władzami Uczelni postawili sobie jako główny cel stworzenie renomowanej międzynarodowej Uczelni. W ciągu dwóch lat planujemy rozszerzenie działalności na obszar krajów basenu Morza Śródziemnego i państw zza wschodniej granicy. W kolejnych latach rozszerzymy działalność na kraje azjatyckie i Ameryki Południowej. Tak szeroki zakres działań pociągnie ze sobą zmiany w planach studiów, wprowadzenie pięciu równorzędnych języków do obsługi studentów (polski, rosyjski, angielski, francuski i hiszpański) oraz konieczność rozbudowy bazy dydaktycznej.

Już od października 2011 roku uruchamiany:

1) Kształcenie na studiach licencjackich w językach obcych:

· angielskim

· francuskim

· rosyjskim

2) Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauki języka polskiego cudzoziemców.

3) Nowe specjalności na studiach licencjackich:

· Dyplomacja (na kierunku Europeistyka)

· Negocjacje w Biznesie ( na kierunku Zarządzanie)

Oferta Wydziału Zarządzania i Turystyki w Warszawie

· Studia I stopnia (licencjackie)

· Studia podyplomowe

· Kursy doszkalające

Studia I stopnia (licencjackie) do wyboru w czterech językach obcych: francuskim, angielskim, rosyjskim oraz polskim.

kierunek "ZARZĄDZANIE"

Specjalności :

· zarządzanie w turystyce

· zarządzanie zasobami ludzkimi

· zarządzanie przedsiębiorstwem

· logistyka

· marketing

· finanse

· negocjacje w biznesie

kierunek "TURYSTYKA I REKREACJA"

Specjalności:

· hotelarstwo, gastronomia i dietetyka

· obsługa ruchu turystycznego

· turystyka uzdrowiskowa Wellness i SPA

kierunek "EUROPEISTYKA"

Specjalności:

· dyplomacja

 

STUDIA PODYPLOMOWE

· Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu hotelarstwa, turystyki igastronomii – 3-semestralne

· Manager Wellness i SPA

· Zarządzanie firmą turystyczną

KURSY DOSZKALAJĄCE

Nasze kursy branżowe obejmują między innymi takie sektory jak:

· turystyka i hotelarstwo

· gastronomia

· bankowość

· reklama i marketing

· logistyka

· telekomunikacja

Proponujemy również intensywne kursy skupione na doskonaleniu wybranej umiejętności:

· negocjacje

· prezentacje

· kontakty międzyludzkie

· rozwiązywanie problemów

Studium Języków Obcych oferuje kursy języka angielskiego, arabskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego dostosowane do specyfiki oraz potrzeb firmy.

W ofercie mamy również kursy języka polskiego dla obcokrajowców.

Wszystkie Kursy prowadzone są zarówno w Warszawie jak i w Koszalinie.

I inne z zakresu: zarządzania, turystyki, europeistyki, których tematykę ustalamy indywidualnie z zamawiającym.

 

Punkt Rekrutacyjny

ul. 17 Stycznia 32

02 - 148 Warszawa

tel: /22/ 576 47 36

e-mail: dziekanat@wsotih.edu.pl

www.wsotih.edu.pl

Godziny przyjęć kandydatów w Dziekanacie:

Poniedziałek - Piątek 8:00 – 17:00

Soboty 10.00 - 14.00

Wydział Zamiejscowy w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 20-24

75-035 Koszalin

tel: /94/ 348 14 11, /0/ 502 456 357

e-mail: koszalin@wsotih.edu.pl

Godziny Pracy

Poniedziałek - Piatek  8.00 - 16.00

Sobota 10.00 - 16.00

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową: www.wsotih.edu.pl


Zakończ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim to nowoczesna uczelnia wyższa, która – dysponując obszerną bazą materialną – zapewnia komfortowe warunki studiowania. Oferuje 37 specjalności w ramach 11 kierunków.

 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim to nowoczesna uczelnia wyższa, która – dysponując obszerną bazą materialną – zapewnia komfortowe warunki studiowania w profesjonalnie wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, salach wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoriach komputerowych, językowych i supernowoczesnej bibliotece oraz oferuje studentom miejsce w zmodernizowanym, 11-kondygnacyjnym Domu Studenta (każdy pokój jest wyposażony w komputer z dostępem do Internetu).

PWSZ, na 37 specjalnościach w ramach 11 kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, filologia (angielska; niemiecka; niemiecka z włoskim, włoska z niemieckim), filologia polska, finanse i rachunkowość, informatyka, kulturoznawstwo, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie, kształci na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich (filologia polska) specjalistów na potrzeby regionu gorzowskiego.

PWSZ wspiera innowacje oraz współpracę nauki i biznesu, uczestnicząc w działaniach Zachodniego Centrum Innowacji, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i projektów unijnych, np. Lubuskie Centrum Certyfikacyjne.

Uczelnia jest placówką otwartą, przyjmującą studentów z całego kraju i zagranicy, współpracującą (m.in. w ramach programu Erasmus) z uczelniami z Niemiec, Włoch, Austrii, Ukrainy i Cypru.

PWSZ kieruje specjalną ofertę edukacyjną także do osób dorosłych i specjalistów chcących pogłębiać swoją wiedzę podczas kilkutygodniowych kursów oraz dwu- i trzysemestralnych studiów podyplomowych odpowiadających na potrzeby regionalnej gospodarki i rynku.

Działalność Uczelni znacząco wpływa na rozwój naukowy, kulturalny, społeczny i gospodarczy województwa lubuskiego oraz profesjonalizację kadr.

 

Kierunek: Turystyka i Rekreacja

 

 Studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne

 

Specjalność: Zarządzanie i Organizacja Turystyki i Wypoczynku

 

Opis studiów

Podjęcie studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja, specjalność zarządzanie i organizacja turystyki i wypoczynku, umożliwia doskonalenie własnych zainteresowań turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, ale równolegle poznanie nowych dyscyplin, jeszcze nieznanych a atrakcyjnych na rynku branżowym.

W programie studiów znajdują się bowiem przedmioty, w zakresie których odbywają się wycieczki autokarowe, wędrówki piesze, górskie, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, rejsy żeglarskie, biwaki windsurfingowe, obozy narciarskie i inne.

Koncepcja kształcenia zakłada realizację programu, który po ukończeniu studiówumożliwia prowadzenie na wysokim poziomie własnej działalności gospodarczej w dziedzinie turystyki i rekreacji. Wyposaża studentów w umiejętności, wiedzę oraz narzędzia zawodowe w postaci uprawnień turystyczno-rekreacyjnych (na przykład: wychowawca kolonijny, kierownik placówek wypoczynku, przewodnik, instruktor fitness, żeglarstwa, narciarstwa, jazdy konnej i innych).

Absolwent uzyskuje zatem – oprócz wyższego wykształcenia I stopnia –wiedzę i kwalifikacje do pracy w kontakcie z klientem. Uczelnia wyposaży go w umiejętności przygotowania i prowadzenia form turystyki aktywnej, zajęć rekreacji ruchowej, a jednocześnie prowadzenia konwersacji i negocjacji specjalistycznej oraz przygotowania produktu i oferty rynkowej. W tym kontekście absolwent powinien być specjalistą od aktywnego wypoczynku człowieka oraz wyceny i sprzedaży produktu, a także organizacji i obsługi własnego miejsca pracy czy biura.

Wyższe wykształcenie i specjalizacyjne kwalifikacje powinny ułatwić znalezienie zatrudnienia i sprawowania różnych stanowisk w następujących instytucjach: biura podróży, hotele, ośrodki wypoczynkowe i turystyczne, centra sportowe, rekreacyjne i odnowy biologicznej, gospodarstwa agroturystyczne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, administracja rządowa i samorządowa, fundacje, instytucje szkoleniowe i innych.

Program studiów przeplatany częstymi wyjazdami na wędrówki, praktyki i zajęcia terenowe, powinien ukształtować absolwenta charakteryzującego się wizjonerstwem oraz kreatywnością branżową, mogącego rozpocząć własną działalność gospodarczą bez własnych środków materialnych; absolwenta mogącego również kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz na kierunku Zarządzanie Turystyka i Rekreacją, którego uruchomienie planowane jest w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Predyspozycje: ciekawość i otwartość, zdolność logicznego i twórczego myślenia, samodzielność i aktywność życiowa, zainteresowanie światem, jego historią, geografią, przyrodą, rozwojem społecznym, cywilizacyjnym, chęć poznania i doskonalenia!

 

Plan studiów obejmuje:

Przedmioty podstawowe: język obcy, technologie informacyjne, socjologia, etyka i kultura zawodowa, ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona własności intelektualnej, wychowanie fizyczne, historia architektury i sztuki, fizjologia człowieka, psychologia, ekologia z ochroną środowiska, prawo, ekonomia, zarządzanie, marketing, metody badań socjologicznych.

Przedmioty kierunkowe: podstawy turystyki, podstawy rekreacji, geografia turystyczna, krajoznawstwo, obsługa ruchu turystycznego, ekonomika turystyki i rekreacji, pedagogika czasu wolnego, kształtowanie środowiska i ochrony przyrody, hotelarstwo, higiena i podstawy żywienia człowieka, jakość surowców i produktów spożywczych, produkcja roślinna i zwierzęca.

Przedmioty specjalnościowe: antropomotoryka i wychowanie zdrowotne, metodyka rekreacji ruchowej, andragogika w turystyce i rekreacji, planowanie w turystyce i rekreacji, zagospodarowanie turystyczne, agroturystyka i turystka wiejska, usługi w turystyce i rekreacji, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwo i ratownictwo w turystyce i rekreacji.

Przedmioty terenowe specjalizacyjne i fakultatywne: pilotaż i przewodnictwo, organizacja i obsługa rekreacji, organizacja i obsługa turystyki kwalifikowanej, specjalizacja instruktorska, seminarium dyplomowe, wykłady fakultatywne.

Praktyki zawodowe odbędą się dwukrotnie. Pierwsza przez tydzień w trakcie semestru zimowego, a druga, trzytygodniowa w semestrze letnim. Praktyki będzie można częściowo zrealizować w ośrodku dydaktycznym naszej Uczelni mieszczącym się w Rogach.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 0 95 721 60 22, fax 0 95 721 60 23

kancelaria@pwsz.pl

 

www.pwsz.pl

RADOŚĆ STUDIOWANIA!


Zakończ

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zaprasza na studia na kierunku Gospodarka Turystyczna- stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Przygotują Cię one pracy na stanowiskach managerskich w hotelach, biurach podróży, administracji publicznej, a także do samodzielnego prowadzenia  działalności gospodarczej.

 
 

Kierunek: Gospodarka Turystyczna - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 

Specjalności:

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM

 

Gospodarka turystyczna ma charakter interdyscyplinarny o wymiarze światowym. Oznacza to zróżnicowanie przedsiębiorstw świadczących usługi będące przedmiotem zainteresowania i konsumpcji turystów. Możemy analizować przedsiębiorstwa oferując usługi noclegowe (hotele, motele, pensjonaty, schroniska), biura podróży o znaczeniu globalnym – tour operatorzy i lokalnym –agenci, przedsiębiorstwa transportowe, udostępniania dóbr kultury, rozrywki itp. Charakterystycznym zjawiskiem w turystyce jest koncentracja przedsiębiorstw w wielkich międzynarodowych sieciach jak i ich atomizacja w małych firmach rodzinnych. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych dotyczy zarządzania w aspekcie międzynarodowych stosunków gospodarczych, badania rynku, programowania i oceny inwestycji, działań marketingowych, zarządzania finansami i jakością świadczonych usług.

Wielkie znaczenie w procesie dydaktycznym mają praktyki w międzynarodowych korporacjach a także zajęcia prowadzone przez wybitnych praktyków.

Absolwenci wyposażeni w umiejętności korzystania z najnowszych systemów rezerwacyjnych będą przygotowani do natychmiastowego podjęcia pracy zarówno na stanowiskach operacyjnych jak i managerskich.

 

ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ W REGIONIE

 

Gospodarka turystyczna ma charakter zarówno globalny jak i lokalny. Ruch turystyczny rozwija się na wszystkich kontynentach, ale celem przyjazdów są miejsca koncentracji ruchu – regiony bądź destynacje turystyczne. Zaspokajanie wielorakich potrzeb turystów w regionie wymaga koordynacji działań wielu podmiotów – aktorów gry rynkowej. Są to samorządy, przedsiębiorstwa, ludność miejscowa,. Samorządy określają cele, strategie i oddziaływanie na pozostałe podmioty poprzez stosowanie instrumentów. Przedsiębiorstwa musza współpracować aby wytworzyć produkt satysfakcjonujący turystę, mieszkańcy tworzą atmosferę i mogą „sprzedawać” swoją kulturę i folklor. Regiony bowiem konkurują o turystów i inwestorów w skali nie tylko krajowej, ale także kontynentalnej a nawet światowej. Stąd tak ważny jest marketing terytorialny, badania rynku, zarządzania regionem, finanse publiczne, umiejętność formułowania strategii rozwoju turystyki oraz analiza pracy samorządów.

Niezwykle ważne są praktyki w regionach o dominującej funkcji turystycznej oraz kontakty z samorządowcami kształtującymi strategię i politykę regionalną.

 

Po dodatkowe informacje zapraszamy na strony internetowe: www.kgd.ue.poznan.pl oraz www.ue.poznan.pl/

 


Zakończ

Akademia Pomorska w Słupsku

Jest wyższą uczelnią publiczną o czterdziestoletniej tradycji. Powstała w 1969 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów (DzU Nr 18 poz.134) pod nazwą Wyższa Szkoła Nauczycielska. Bazą dla WSN było Studium Nauczycielskie istniejące od 1957 r.

 
 

W trakcie wieloletniej działalności uczelni jej nazwa była kilkakrotnie zmieniana, co wynikało z wymogów formalnych i poszerzania oferty edukacyjnej. Akademia Pomorska w Słupsku obecną nazwę przyjęła w 2006 r., wcześniej – w 1974 r. WSN przekształciła się w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a w 2000 r. WSP – w Pomorską Akademię Pedagogiczną. Kolejnym etapem rozwoju jest zdobycie statusu uniwersytetu.

Akademia Pomorska w Słupsku, zgodnie z wielowiekową tradycją uniwersytetów europejskich, odwołuje się do uniwersalnych wartości: prawdy w nauce, wspólnotowego charakteru wiedzy i nauczania, krytycznej postawy wobec rzeczywistości, szacunku dla różnorodnych poglądów, twórczej relacji między mistrzami-nauczycielami akademickimi i studentami.

 

Misją uczelni wobec społeczeństwa jest współtworzenie i ochrona kultury oraz tożsamości narodowej, tworzenie, interpretowanie, przechowywanie i przekazywanie wiedzy, poszukiwanie prawdy, budowanie kanonu wiedzy uniwersalnej oraz formowanie umysłów młodzieży w duchu odpowiedzialności za przyszłość jednostki, Polski i całej Europy. Uczelnia czuje się współodpowiedzialna za tworzenie społeczeństwa wiedzy, jej kultury duchowej, a także za budowanie nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Podejmuje nowe wyzwania, dbając o wysoką jakość kształcenia i dopasowując swą ofertę edukacyjną do wymogów szybko zmieniającego się rynku pracy, współpracy międzynarodowej oraz rosnącego zapotrzebowania na różnorodne formy kształcenia ustawicznego.

 

Jako uczelnia regionalna –Akademia Pomorska kieruje swą ofertę edukacyjną głównie do społeczności lokalnej, za szczególne zaś zadanie uznaje tworzenie szans na zawodową aktywność dla niezamożnej młodzieży z miejscowości zagrożonych dziedzicznym bezrobociem. Swoją misję naukową, kulturotwórczą i społeczną uczelnia realizuje prowadząc studia w zakresie: nauk biologicznych, fizycznych, humanistycznych, matematycznych, medycznych, nauk o Ziemi, prawnych oraz sztuk muzycznych. Akademia Pomorska w Słupsku jest wspólnotą pracowników Uczelni, studentów i absolwentów, których łączy troska o jej tradycje, dalszy rozwój i dobre imię.

 

Oferta Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych

 

TURYSTYKA

Turystyka (nn) (SPS, st.)

Turystyka (nn) (SDS, st.)

Turystyka (nn) (SPS, nst.)

Turystyka (nn) (SDS, nst.)

 

TURYSTYKA KULTUROWA

Turystyka kulturowa (nn) (SPS, st.)

Turystyka kulturowa (nn) (SDS, st.)

Turystyka kulturowa (nn) (SPS, nst.)

Turystyka kulturowa (nn) (SDS, nst.)

 

TURYSTYKA I REKREACJA*

Turystyka i rekreacja (SPS, st.)

Turystyka i rekreacja (SPS, nst.)

 

Objaśnienia skrótów:

SPS - studia pierwszego stopnia
SDS - studia drugiego stopnia
st. - stacjonarne
nst. - niestacjonarne
n - specjalność nauczycielska nn - specjalność nienauczycielska

* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową: www.apsl.edu.pl


Zakończ

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska jest jedyną uczelnią techniczną w rejonie Pomorza Środkowego w Polsce. Jest ona zlokalizowana w ponad 100-tysięcznym mieście, na pięknym krajobrazowo terenie wybrzeża Bałtyku, w odległości około 12 km od morza i piaszczystych plaż.

 
 
Politechnika Koszalińska prowadzi działalność naukowo-badawczą w dyscyplinach związanych przede wszystkim z kierunkami rozwoju regionu. Posiada uprawnienia nie tylko do prowadzenia studiów magisterskich, ale i do nadawania stopni naukowych doktora, co w połączeniu z rozległą współpracą międzynarodową, wydawaniem książek i publikacji o zasięgu światowym oraz organizowaniem kongresów i konferencji krajowych i międzynarodowych oznacza, że Koszalin jest miastem akademickim.

Uczelnia nasza posiada ponad 10.000 studentów, 28 kierunków kształcenia, ponad 120 specjalności oraz 4 wydziały i 4 instytuty: Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Wydział Elektroniki i Informatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej, Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Technologii i Edukacji, Instytut Wzornictwa. www.tu.koszalin.pl. Co roku mury Uczelni opuszcza blisko 2000 absolwentów. 

 

Studia I stopnia, licencjackie na kierunku Zarządzanie, obejmują następujące specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie marketingowe
 • Biznes turystyczny


Profil absolwenta specjalności Biznes Turystyczny.

Biznes Turystyczny to specjalność, której głównym celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do zawodu menedżer turystyki. Uzyskane umiejętności pozwolą  absolwentom na sprawne i efektywne zarządzanie firmą turystyczną, pozyskiwanie kontrahentów lub inwestorów nie tylko z branży turystycznej, ale również jednostek samorządowych lub innych instytucji krajowych i zagranicznych. W trakcie nauki studenci mają możliwość uzyskania szerokiej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania rynku turystycznego. Zapoznają się z zagadnieniami organizacyjnymi, finansowymi i prawnymi rozwoju turystyki. Absolwent specjalności dysponuje wszechstronną wiedzą niezbędną w działalności w ramach szeroko rozumianej branży turystycznej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach turystycznych, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach turystycznych itd. Zdobyta wiedza pozwala na kierowanie przedsiębiorstwem turystycznym, w tym także na założenie i prowadzenie własnej firmy. Znajomość  praktyk marketingowych oraz umiejętność wykorzystania technik informacyjnych umożliwia efektywną obsługę ruchu turystycznego i skuteczne konkurowanie na rynku usług turystycznych


W ramach II stopnia na kierunku zarządzanie możliwe są do wyboru wymienione poniżej specjalności:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi, 
 • zarządzanie usługami, 
 • zarządzanie MSP, 
 • zarządzanie w turystyce, 
 • strategie inwestycyjne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. 

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia niestacjonarne odbywa się w sposób ciągły od 10 czerwca 2013 r. do 26 września 2013 r. 


Wydział Nauk Ekonomicznych 

 • adres: ul. Kwiatkowskiego 6e, blok A, pok. 10
 • email: kr-wne@tu.koszalin.pl
 • numer telefonu do Komisji Rekrutacyjnej: (94) 34 39 200


System rekrutacyjny Politechniki Koszalińskiej dostępny na stronie internetowej: 

irk.politechnika.koszalin.pl

 Zakończ

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Przyjmuje za swą ideę przewodnią kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry branży turystyczno-hotelarskiej w oparciu o nowoczesne i sprawdzone metody kształcenia i najnowsze osiągnięcia techniki. Uczelnia przygotowuje studentów do pracy na kierowniczych stanowiskach w hotelarstwie i gastronomii oraz w usługach. Rok akademicki 2011/2012 to już szesnasty rok działalności naszej uczelni.

 
 

O UCZELNI

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku przyjmuje za swą ideę przewodnią kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry branży turystyczno-hotelarskiej w oparciu o nowoczesne i sprawdzone metody kształcenia inajnowsze osiągnięcia techniki. Uczelnia przygotowuje studentów do pracy na kierowniczych stanowiskach whotelarstwie i gastronomii oraz w usługach. Rok akademicki 2011/2012 to już szesnasty rok działalności naszej uczelni. Przez ten czas udało nam się wypracować powszechnie uznaną markę na rynku edukacyjnym oraz w branży turystyczno-hotelarskiej. Świadomi dużej konkurencji na rynku pracy oferujemy naszym studentom rzetelne wykształcenie akademickie, dzięki któremu nasi absolwenci posiadają umiejętność poruszania się we współczesnym, niezwykle wymagającym świecie biznesu. Niewątpliwymi atutami uczelni są m.in.: ciągłe dostosowywanie programu do zmieniających się trendów na rynku pracy, wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich, łączenie teorii z praktyką, nacisk na naukę języków obcych oraz świetnie wyposażona baza dydaktyczna. Realizując swoją misję, uczelnia łączy najlepsze tradycje z zadaniami dnia dzisiejszego i wyzwaniami przyszłości. Gorąco zachęcam do zapoznania się z ofertą naszej uczelni i do wstąpienia do grona naszych studentów.

REKTOR

prof. zw. dr hab. Władysław Włodzimierz Gaworecki

 

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną, założoną przez „Uczelnię” spółkę
z o.o. Do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczelnia wpisana została w 1996 r., pod numerem „88”.

WSTiH od lat znajduje się w ścisłej czołówce uczelni o profilu turystyczno-hotelarskim w Polsce!

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku w roku 2011 po raz kolejny uznana została przez branżowe czasopismo "Wiadomości Turystyczne" NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ KSZTAŁCĄCĄ KADRY DLA TURYSTYKI.

 

W celu zwiększenia efektywności przeprowadzania zajęć w WSTiH powstały bogato wyposażone pracownie:

· pracownia hotelarstwa i gastronomii – zawierająca wszelkie atrybuty recepcji hotelowej, restauracji, coctail-baru;

· pracownia technologii żywienia człowieka – wyposażona w najnowszej generacji, profesjonalny sprzęt używany
w gastronomii;

· pracownia SPA&Wellness – wyposażona w nowoczesny sprzęt zapewniający rekreację, rehabilitację
i prawidłową odnowę biologiczną służącą regeneracji zdrowia;

· pracownia fizjologii człowieka;

· pracownia geografii turystycznej;

· pracownie komputerowe (4) wraz z usytuowanymi w kilku miejscach "kawiarenkami internetowymi".

W WSTiH znajdują się również: biblioteka, punkty sprzedaży książek, punkty kserograficzne, pomieszczenia rekreacyjne oraz 2 kluby studenckie.

 

Oferta edukacyjna

Uczelnia oferuje 3-letnie studia I stopnia (licencjackie), 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe (roczne) i kursy specjalistyczne.

WSTiH jest uczelnią jednowydziałową (Wydział Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia), mającą w swej strukturze organizacyjnej 2 instytuty, 7 zakładów i 1 studium języków obcych.

Wysoki poziom zajęć gwarantuje około kadra dydaktyczna, którą tworzą wysokiej klasy specjaliści WSTiH, innych uczelni trójmiejskich oraz wybitni przedstawiciele praktyki gospodarczej. Wśród tych ostatnich są m.in.: dyrektorzy hoteli, biur podróży, restauracji i uzdrowisk.

 

PAKIETY KORZYŚCI

§ PAKIET EDUKACYJNY - 2 W 1

WSTiH, oprócz tradycyjnej ścieżki studiów oferuje pakiety korzyści, które mogą pomóc studentom w podjęciu decyzji o podwyższeniu swoich kwalifikacji . Wybierając pakiet student otrzymuje 50% upust na jeden z oferowanych kursów, a w przypadku studiów II stopnia – na wybrany kurs lub studia podyplomowe.

Studia I stopnia + wybrany kurs specjalistyczny *

Studia II stopnia + wybrany kurs specjalistyczny*

Studia II stopnia + studia podyplomowe

* (informacje o kursach oferowanych w pakietach na stronie www.wstih.pl w zakładce Promocje)

 

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

Kierunek: turystyka i rekreacja

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

- zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

- zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

- zarządzanie małą firmą

- gastronomia i dietetyka

- turystyka międzynarodowa

- turystyka uzdrowiskowa, SPA&Wellness

- odnowa biologiczna – kosmetologia

 

Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wybranej przez siebie specjalności. Tytuł ten uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku lub też na kierunki pokrewne na innych uczelniach. Uczelnia wydaje dyplom ukończenia studiów. Forma studiów

· Studia I stopnia stacjonarne (dzienne) trwają 3 lata (6 semestrów). Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku zgodnie z obowiązującym planem studiów i rozkładem zajęć.

· Studia I stopnia niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 lata (6 semestrów). Zajęcia w trybie zaocznym odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i w niedziele, zgodnie z obowiązującym planem studiów i rozkładem zajęć.

 

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

Kierunek: turystyka i rekreacja

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Zgodnie z decyzją MEN nr DSW-1-0145-424/TBM/2001 WSTiH posiada uprawnienia do prowadzenia uzupełniających studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja

 

SPECJALNOŚCI

Pod koniec pierwszego semestru słuchacze studiów II stopnia wybierają jedną z oferowanych specjalności:

· Ekonomika turystyki (turystyka w gospodarce regionalnej, krajowej i globalnej; czynniki i skutki rozwoju);

· Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym (hotelarstwo, gastronomia, biura podróży itp.);

· Turystyka zdrowotna (lecznictwo uzdrowiskowe, rekreacja, SPA, wellness).

Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie przyszłych absolwentów do organizowania i zarządzania jednostkami gospodarczymi specjalizującymi się w produkcji i świadczeniu podstawowych usług turystycznych oraz programowaniu i prognozowaniu rozwoju turystyki w ogniwach samorządu terytorialnego.

Absolwenci studiów II stopnia otrzymują wykształcenie wyższe i tytuł magistra.


Rekrutacja:

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela i zapisy przyjmuje Rekrutacja Uczelni: tel.: (058) 520-26-14 wewn.134 lub (058) 341-94-52; fax: (058) 348-82-20. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz ul. ks. L. Miszewskiego 12/13

mgr Ewelina Częścik, e-mail: ewelina.szreder@wstih.pl

mgr inż. Joanna Szamborska, e-mail: joanna.szamborska@wstih.pl

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz zainteresowaniom studentów znacznie poszerzyła ofertę studiów podyplomowych organizowanych w siedzibie Uczelni.

 

Studia podyplomowe

· Menedżer SPA&Wellness

· Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

· Dietetyka

· Menedżer ochrony środowiska

· Zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce turystycznej

· Nowoczesny menedżer w hotelarstwie i turystyce

· Kreacja własnego biznesu turystycznego

· Coaching biznesowy w turystyce

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i prowadzone są w systemie zaocznym. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie (w soboty i niedziele). Uczelnia zapewnia wysoki poziom nauczania oparty na nowoczesnych i sprawdzonych metodach kształcenia. Stworzone w oparciu o najnowsze wzorce edukacyjne systemy kształcenia pozwalają wykształcić wysoko kwalifikowanych specjalistów, ludzi potrafiących szybko i trafnie podejmować decyzje, umiejętnie kierować zespołami ludzkimi, świadomych swoich zalet, a co się z tym wiąże potrafiących sprostać wymogom konkurencji na rynku pracy.

 

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

Szczegółowe informacje można uzyskać

w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych (tel. 58 520-38-48, 58 520-26-14 w. 122)

lub w Rekrutacji (tel. 58 341-94-52 58 lub 520-26-14 w.134; fax. 58 348-82-20).

 

Kursy specjalistyczne

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz zainteresowaniom studentów, znacznie poszerzyła ofertę kursów specjalistycznych organizowanych w siedzibie Uczelni. Kursy te pozwalają zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz pogłębić wiedzę i umiejętności w interesujących dziedzinach.

Kursy specjalistyczne

· pilot wycieczek

· menedżer gastronomii

· menedżer hotelarstwa

· barman-mixer

· barista

· sommelier

· menedżer lecznictwa uzdrowiskowego

· instruktor aerobiku

· body & sculpt instruktor

· basic step instruktor

· wychowawca kolonijny

· kurs na stopień żeglarza jachtowego

· sternik motorowodny

· masaż I stopnia

· masaż II stopnia

· masaż gorącymi stemplami ziołowymi

· masaż gorącymi kamieniami wulkanicznymi

· masaż bańką chińską

· promotor nordic walking

· specjalista-animator

· specjalista cateringu

· specjalista kuchni innowacyjnej

 

REKRUTACJA NA KURSY SPECJALISTYCZNE:

Szczegółowe informacje dotyczące programu kursów i zasad rekrutacji można uzyskać w Biurze Obsługi Dydaktyki WSTiH tel.: 58 345 41 82.

 

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Wydział Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia
ul. Miszewskiego 12/13
80-239 Gdańsk

woj. pomorskie

Zapraszamy na stronę internetową Uczelni   www.wstih.pl

e-mail: wstih@wstih.pl

CENTRALA
tel. 58/520-26-14

REKTORAT
tel./fax: 58/348-82-20

REKRUTACJA
tel. 58/341-94-52

e-mail: ewelina.szreder@wstih.pl

e-mail: joanna.szamborska@wstih.pl

Dołącz do nas na Facebooku: http://www.facebook.com/pages/WSTiH-w-Gda%C5%84sku-strona-oficjalna/110881092319192


Zakończ

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Pomysłodawcą utworzenia tego typu profesjonalnej uczelni w regionie śląskim jest obecny jej rektor Prof. dr hab. Wiesław Gworys. Wykłady prowadzą profesorowie i inni nauczyciele akademiccy m.in. ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, UJ i AE w Krakowie, AWF Katowice i Kraków, a także praktycy i menedżerowie z zakresu turystyki i hotelarstwa z Częstochowy oraz regionu śląskiego i małopolskiego. Pierwsza rekrutacja odbyła się w lutym 2000 roku.

 

 
 

 

 

 

6–SEMESTRALNE STUDIA LICENCJACKIE

stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

TURYSTYKA I REKREACJA

specjalności:

- hotelarstwo i gastronomia

- obsługa ruchu turystycznego

- profilaktyka zdrowotna i odnowa biologiczna

PROGRAM NAUCZANIA DLA KIERUNKU:

Historia architektury i sztuki, Fizjologia człowieka, Psychologia, Ekologia i ochrona środowiska, Prawo w turystyce i rekreacji, Ekonomia, Zarządzanie, Podstawy turystyki, Podstawy rekreacji, Geografia turystyczna, Krajoznawstwo, Obsługa ruchu turystycznego, Ekonomika turystyki i rekreacji, Hotelarstwo, Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, Żywienie człowieka, Język angielski, Wychowanie fizyczne, Socjologia, Podstawy filozofii, Podstawy etyki, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Technologia informacyjna, Podstawy marketingu, Powiaty i gminy w gospodarce turystycznej, Podstawy finansów i rachunkowości, Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Program jest uzupełniony przedmiotami dodatkowymi w ramach poszczególnych specjalności

Studenci uczestniczą także w praktykach zawodowo – specjalistycznych (obowiązkowo 4 tygodnie w cyklu kształcenia).

WSZYSTKIM STUDENTOM OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA ATRAKCYJNYCH PRAKTYK KRAJOWYCHI ZAGRANICZNYCH W OPARCIU O POROZUMIENIA MIĘDZY UCZELNIĄ A PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI

 

7–SEMESTRALNE STUDIA INŻYNIERSKIE

stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

specjalności:

- gastronomia

- bezpieczeństwo żywności

- żywienie człowieka

PROGRAM NAUCZANIA DLA KIERUNKU:

Podstawy ekonomii, technologie informacyjne, grafika inżynierska, Chemia, Fizyka, Matematyka, Język obcy— angielski, Podstawy etyki, Bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia, Ekologia i ochrona środowiska, Chemia żywności, Inżynieria procesowa, Podstawy prawa, Podstawy produkcji żywności, Biochemia, Ogólna technologia żywności, Mikrobiologia ogólna i żywności, Maszynoznawstwo ogólne, Podstawy marketingu, Podstawy żywienia człowieka, Biotechnologia żywności, Technologia produktów pochodzenia roślinnego, Aparatura przemysłu spożywczego, Towaroznawstwo żywności, Analiza żywności, Technologia produktów pochodzenia zwierzęcego, Technologia gastronomiczna, Przechowalnictwo i opakowania żywności, Organizacja i ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych, Ocena produktów żywnościowych, Toksykologia żywności, Higiena produkcji żywności, Zarządzanie jakością żywności, Systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, Projektowanie technologiczne zakładów żywnościowych, Badania rynku żywności, Prawo żywnościowe i ochrona konsumenta, Rachunkowość, Ochrona własności intelektualnej, Statystyka matematyczna, Gospodarka wodno-ściekowa.

W toku kształcenia studenci uczestniczą również w zajęciach z przedmiotów specjalnościowych i do wyboru:

Żywność funkcjonalna, Żywność probiotyczna, Żywność ekologiczna, Żywność wygodna, Żywność tradycyjna i regionalna, Żywienie człowieka, Bezpieczeństwo żywności, Gastronomia.

Studenci uczestniczą także w praktykach zawodowo – specjalistycznych (surowcowych i technologicznych).

 

7–SEMESTRALNE STUDIA INŻYNIERSKIE

stacjonarne (dzienne)

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

specjalności:

- gastronomia

- bezpieczeństwo żywności

- żywienie człowieka

Realizowane w ramach projektu: Program Rozwoju Uczelni – kształcenie kadr inżynieryjnych na potrzeby rynku żywieniowego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferujemy studia kładące nacisk na praktyczną wiedzę i umiejętności; duża część zajęć realizowana będzie w laboratoriach oraz w przedsiębiorstwach partnerskich.

Aby ułatwić studiowanie na kierunku inżynierskim dla uczestników projektu przygotowaliśmy również dodatkowe bezpłatne zajęcia pozwalające poszerzyć i utrwalić wiedzę z matematyki i fizyki.

 W ramach projektu oferujemy atrakcyjne praktyki i płatne staże dla najlepszych.

 Projekt WSHiT w Częstochowie: „Program rozwoju Uczelni - kształcenie kadr inżynieryjnych na potrzeby rynku żywieniowego” współfinansowany przez Unię Europejską przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

6–SEMESTRALNE STUDIA LICENCJACKIE

stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PEDAGOGIKA

specjalności:

- wychowanie fizyczne

- organizator wypoczynku dzieci i młodzieży

Studia obejmują między innymi zajęcia z zakresu filozofii i etyki, logiki, psychologii ogólnej oraz rozwojowej i społecznej, socjologii, pojęć i systemów pedagogicznych, pedagogiki ogólnej, resocjalizacyjnej, społecznej oraz specjalnej, andragogiki, diagnozy pedagogicznej, teoretycznych podstaw wychowania oraz kształcenia, pedeutologii, dydaktyki ogólnej, podstaw fizjologii człowieka, pierwszej pomocy przedmedycznej, żywienia człowieka, języka angielskiego.

Dodatkowo studenci są zobowiązani do zaliczenia zajęć związanych ze specjalnością.

- W ramach specjalności „PEDAGOGIKA Z WYCHOWANIEM FIZYCZNYM”:

gry zespołowe, gimnastyka, dydaktyka wychowania fizycznego, pływanie, lekkoatletyka, teoretyczne podstawy wychowania fizycznego, anatomia człowieka, rytmika, biomechanika, łyżwiarstwo itp.

- W ramach specjalności „ORGANIZATOR WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŹY”:

teoria wychowania, podstawy turystyki, podstawy rekreacji, krajoznawstwo, gry zespołowe, pedagogika czasu wolnego oraz pedagogika opiekuńcza, komunikacja interpersonalna, praktyczne aspekty realizacji wycieczek, wiedza o kulturze, a także zagospodarowanie turystyczne Jury Krakowsko - Częstochowskiej itp.

 

 

Ponadto, Uczelnia prowadzi Akademickie Biuro Karier, którego głównym celem jest wprowadzenie studentów na trudny obecnie rynek pracy. Jego pracownicy wskazują studentom miejsca gdzie należy szukać pracy, oraz pomagają studentom przebrnąć przez wszystkie etapy poszukiwań pracy, m.in. stworzyć własne CV, oraz list motywacyjny unikając podstawowych błędów. Akademickie Biuro Karier przygotowuje do rozmów kwalifikacyjnych poprzez przeprowadzanie symulacji takich spotkań. Studentom zainteresowanym prowadzeniem własnej działalności oferuje pomoc w zarejestrowaniu nowego podmiotu gospodarczego oraz uzyskaniu dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę  www.wshit.edu.pl


Zakończ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Studia w naszej Uczelni prowadzą do uzyskania dyplomu licencjata bądź inżyniera, zapewniają profesjonalne wykształcenie i wymierne korzyści, dając zarazem pełnię satysfakcji oraz radość ze studiowania!

 
 

Serdecznie zapraszamy do podjęcia bezpłatnych studiów pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Studia w naszej Uczelni prowadzą do uzyskania dyplomu licencjata bądź inżyniera, zapewniają profesjonalne wykształcenie i wymierne korzyści, dając zarazem pełnię satysfakcji oraz radość ze studiowania!

 

Warunki studiowania

Uczelnia położona jest w centrum miasta Wałbrzycha (południowy zachód Polski), w niezwykle malowniczym i pełnym zieleni parkowym otoczeniu. W wyremontowanych i poddanych adaptacji pomieszczeniach dawnego zespołu pałacowo-parkowego rodu Czettritzów znajduje się łącznie 17 sal wykładowych, 46 ćwiczeniowych, 14 sal seminaryjno-lektoratowych, sala senacka, kompleks pracowni plastycznych, studio telewizyjne z salą nagrań, sala do ćwiczeń terapeutycznych, 7 laboratoriów komputerowych.

Studenci mają do dyspozycji ponadto:

- bezpłatny dostęp do Internetu,

- restaurację „Klub pod Papugami”, bar „Ekonomik”, gdzie można kupić smaczne i niedrogie posiłki,

- sklepiki oraz punkty kserograficzne,

- pokoje w akademiku (w bardzo przystępnych cenach).

 

Gwarancja bezpieczeństwa

Nasza uczelnia przestrzega wszystkich warunków dotyczących jakości kształcenia, których prawidłowość sprawdza Państwowa Komisja Akredytacyjna. Kilkakrotnie gościła ona na naszej uczelni, sprawdzając poziom kształcenia w poszczególnych instytutach. Za każdym razem po zapoznaniu się z zatrudnioną u nas kadrą nauczycieli akademickich o odpowiednich kwalifikacjach merytorycznych i formalnych, planem studiów i programem nauczania, które spełniają wymagania określone w standardach nauczania, powstałymi już pracami dyplomowymi, a także należytymi warunkami materialnymi (odpowiednie pracownie, zasoby biblioteczne itp.)

O prestiżu naszej uczelni świadczy również ranking GAZEL BIZNESU, czyli firm, które osiągają bardzo dobre wyniki finansowe, dynamicznie się rozwijają oraz są rzetelnymi partnerami w biznesie. Nasza uczelnia jako jedyna dolnośląska uczelnia wyższa znalazła się dwukrotnie w tak szacownym gronie elitarnego klubu Gazel Biznesu. Szkoła posiada także certyfikat „Przejrzysta firma”. Niezależne grono uznało, że uczelnia w swej działalności kieruje się uczciwością, rzetelnością i lojalnością oraz wzorowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

 

Wymiana międzynarodowa

Od kilku lat nasza uczelnia uczestniczy w sztandarowym programie Unii Europejskiej ERASMUS, wspierającym międzynarodową współpracę szkół wyższych polegającą na wymianie studentów i kadry dydaktycznej z uczelniami partnerskimi w krajach Unii Europejskiej. Do tej pory podpisano kilkanaście umów dwustronnych z uczelniami w Belgii, Czechach, Litwie, Łotwie, Hiszpanii, Francji, Malcie, Portugalii, Rumunii, Turcji czy Grecji.

Udział w programie pozwala studentom nie tylko pogłębić wiedzę i nawiązać pierwsze kontakty w międzynarodowej wspólnocie nauki, ale przede wszystkim opanować umiejętności praktycznego użycia języków obcych i współdziałania z ludźmi z różnych kultur. Erasmus jest przyjazny dla studentów, ponieważ daje im istotne wsparcie finansowe.

 

ECTS

Prowadzony przez uczelnię system transferu i akumulacji punktów ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) jest sposobem oceny postępów studenta w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, służy do potwierdzania pokonania kolejnych etapów kształcenia oraz ma ułatwiać tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia i elastycznych programów studiów. Dzięki wprowadzeniu ECTS programy studiów na różnych uczelniach (w tym samym lub różnych krajach) stają się porównywalne. Ułatwia to mobilność studentów (np. w ramach programu LLP Erasmus) i podejmowanie studiów na kolejnych poziomach. System ułatwia również uczelniom opracowywanie zrównoważonych programów studiów dla różnych kierunków. Osiągnięcia studenta są wyrażane za pomocą punktów zaliczeniowych, których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta 25-30 godzin pracy. Przeciętna liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię zgodnie z planem studiów i programem nauczania oraz jego indywidualną pracę.

 

Stypendia

Studenci naszej uczelni korzystają z kilku form pomocy materialnej. Rozbudowany system pomocy materialnej pozwala na realne obniżenie kosztów nauki studentom studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. System ten obejmuje stypendia socjalne, specjalne dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, stypendia za wyniki w nauce, stypendia za wyniki w sporcie, stypendium mieszkaniowe, stypendium na wyżywienie oraz zapomogę.

 

Życie studenckie

Koła naukowe

Uczelnia umożliwia swoim studentom realizowanie różnych zainteresowań i pasji w licznych organizacjach i kołach naukowych. To właśnie studenci są inicjatorami wielu kół naukowych oraz zespołów zainteresowań.

Od kilku lat coraz mocniej zaznacza swoją obecność na uczelni studencki ruch naukowy. Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w siedmiu kołach naukowych, koncentrujących swe działania wokół takich zagadnień jak: polityka, turystyka, politologia, logistyka, literaturoznawstwo, językoznawstwo, sztuki piękne itp.

Zajęcia sportowe

Władze uczelni przywiązują ogromną wagę do rozwoju sportu zarówno studenckiego, jak i wyczynowego, dlatego też stwarzają odpowiednie warunki dla tej działalności. Dzięki temu studenci czynnie uczestniczą w sekcjach sportowych oraz turystycznych i rekreacyjnych. Zapewniamy swoim studentom korzystanie z różnorodnych form aktywności fizycznej. Uczelniany klub sportowy prowadzi działalność w sekcjach piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej, pływania, szachów.

Działalność artystyczna

Uczelnia zapewnia swoim studentom debiuty nie tylko naukowe, ale także artystyczne, literackie oraz dziennikarskie. Na terenie uczelni działa zespół wokalno-instrumentalny, który odnosi znaczne sukcesy na licznych przeglądach oraz daje regularne koncerty, bierze udział w przeglądach i konkursach, wzbudzając zawsze przychylność i żywe zainteresowanie słuchaczy. Nasi studenci, niezależnie od kierunku oraz roku studiów, mają możliwość włączenia się do prac redakcji niezależnej gazety studentów „Humanistycznej

Jazdy” – miesięcznika, który ukazuje się jako dodatek do miejscowego tygodnika. Zainteresowani mogą nabierać doświadczenia dziennikarskiego w ramach prac w TV Zamkowa. Ta organizacja studencka zrzesza osoby, które chcą nauczyć się tego, czego nie poznają na wykładach, laboratoriach czy seminariach. W swoim gronie preferują osoby, które pracę dla telewizji traktują jako zabawę, dzięki której mogą rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać wiedzę i poznawać ciekawych ludzi. Do dyspozycji studentów oddano profesjonalnie wyposażone studio i sprzęt, który umożliwia realizację programów wysokiej jakości, a także realizacje na żywo.

 

Kierunki studiów i specjalności

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia na następujących kierunkach studiów:

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

kierunek: ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne od roku akademickiego 2011/2012)

  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA INŻYNIERSKIE
kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (studia stacjonarne i niestacjonarne)

kierunek: BEZPIECZEÑSTWO I HIGIENA PRACY (studia stacjonarne i niestacjonarne) - NOWOŚĆ

kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA (studia stacjonarne i niestacjonarne)*

kierunek: LOGISTYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

STUDIA LICENCJACKIE
kierunek:
ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

· specjalność: administracja publiczna

kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPO£ECZNA (studia stacjonarne i niestacjonarne)
kierunek:
FILOLOGIA (studia stacjonarne)

§ specjalność: filologia angielska

§ specjalność: filologia niemiecka

§ specjalność: filologia hiszpańska (od roku akademickiego 2010/2011) - NOWOŚĆ

§ specjalność: filologia rosyjska (od roku akademickiego 2010/2011) - NOWOŚĆ

 

kierunek: FILOLOGIA POLSKA (studia stacjonarne)

kierunek: KOSMETOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne) - NOWOŚĆ

kierunek: PEDAGOGIKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

§ specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza**

§ specjalność: pedagogika resocjalizacyjna**

§ specjalność: terapia pedagogiczna**

§ specjalność: wychowanie przedszkolne**

kierunek: POLITOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

§ specjalność: marketing polityczny**

§ specjalność: służby publiczne**

§ specjalność: publicystyka radiowo-telewizyjna**

kierunek: TECHNIKI DENTYSTYCZNE (studia stacjonarne i niestacjonarne)*

kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

§ specjalność: animacja czasu wolnego i rekreacji**

§ specjalność: geoturystyka**

§ specjalność: hotelarstwo**

§ specjalność: obsługa turystyczna imprez sportowych**

§ specjalność: przewodnictwo i pilotaż**

§ specjalność: turystyka historyczna i archeologiczna**

§ specjalność: turystyka zdrowotna**

 

*Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgodny przez Ministra Nauki i Szkolnctwa Wyższego.

**Kandydaci składają podania o przyjęcie na studia, dokonując tylko wyboru kierunku. Specjalność jest wybierana przez studenta w trakcie trwania studiów.

 

Kontakt:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Polska

tel. +48 74 641 92 08

promocja@pwsz.com.pl

 

Szczegółowe informacje na stronie Szkoły www.pwsz.com.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Zakończ

Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki

Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie przy ul. Chodakowskiej 50 kształci studentów od 1996 roku w zakresie hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji na studiach stopnia pierwszego (licencjackich) i drugiego (magisterskich). Od 2011 roku kształci również w zakresie dietetyki na nowo otwartym kierunku DIETETYKA na studiach licencjackich. W organizacji – kierunek administracja. Więcej informacji na stronie www.wshgit.edu.pl - ZAPRASZAMY.

 
 
Ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa, tel./fax: +48 (22) 256 88 00 begin_of_the_skype_highlighting            +48 (22) 256 88 00      end_of_the_skype_highlighting, 818 15 08, 818 69 54
wshgit@wshgit.edu.pl, www.wshgit.edu.pl
Uczelnia uzyskała kolejny certyfikat “Wiarygodna szkoła” na rok akademicki 2011/2012

KIERUNEK:   TURYSTYKA I REKREACJA – studia I i II stopnia
NOWY KIERUNEK:     DIETETYKA – studia I stopnia

KIERUNEK:   DIETETYKA W ŻYWIENIU ZBIOROWYM   ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH   TOWAROZNAWCZA OCENA ŻYWNOŚCI   ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE BIZNESOWEJ  – studia podyplomowe

Absolwenci Uczelni uzyskują tytuł zawodowy licencjata turystyki i rekreacji w wybranej specjalności (np.: hotelarstwo i gastronomia, dietetyka dla osób aktywnych fizycznie, poradnictwo dietetyczne, marketing i zarządzanie, programowanie i organizacja turystyki, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa turystycznego, kosmetologia estetyczna, kosmetologia – techniki odmładzające, rekreacja) lub tytuł magistra turystyki i rekreacji. W ramach specjalności mają możliwość zdobycia dodatkowych specjalizacji oferowanych przez Uczelnię (np.: pilot wycieczek, instruktor: fitness – nowoczesne formy, kinezygerontoprofolaktyka, kajakarstwo, nordic walking).

Studia w WSHGiT to:
• ciekawy, związany z wiedzą praktyczną program nauczania, w oparciu o przedmioty zgodne ze standardami nauczania i o odpowiedniej liczbie punktów ECTS (European Credit Transfer System)
• wysoka jakość nauczania i dobre przygotowanie absolwentów do pracy w gastronomii, rekreacji, turystyce i hotelarstwie
• możliwość nauki języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego) oraz języka migowego
• dodatkowe kursy nauki języków obcych w cenie od 8 zł za godzinę – również przygotowujące do egzaminów maturalnych
• certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych zgodnie z wymogami Rady Europy zawartymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego
• atrakcyjne praktyki w kraju i za granicą oraz ich finansowanie z programu Erazmus
• pomoc materialna w postaci stypendiów i zapomóg
• możliwość studiowania na dwóch specjalnościach równocześnie
• możliwość studiowania indywidualnym tokiem nauczania
• oferta zajęć w języku angielskim w wybranych przedmiotach
• różnorodne zajęcia sportowe w Uczelnianym Klubie AZS
• programowe obozy turystyki kwalifikowanej w uczelnianych ośrodkach sportów zimowych i letnich, obejmujące naukę narciarstwa, snowboardu, łyżwiarstwa, nordic walking’u, żeglarstwa, kajakarstwa, wycieczek krajoznawczych oraz gier i zabaw zespołowych
• aktywne działania Biura karier na rzecz studentów i absolwentów w budowaniu kariery zawodowej
• uczestnictwo w spotkaniach z pracodawcami krajowymi i zagranicznymi
• możliwość publikacji własnych prac i artykułów w wydawnictwach Uczelni
• ubezpieczenia NNW
• bezpłatny dostęp do Internetu oraz fachowej literatury w uczelnianej bibliotece i czytelni
• szkolenia oraz kursy (np: wychowawców kolonii i obozów, pilotów wycieczek, instruktorów rekreacji ruchowej w wybranej dyscyplinie, recepcjonistów)
• udział w konkursach gastronomicznych
• udział w konferencjach naukowych
• udział w zmaganiach załóg żeglarskich oraz w innych dyscyplinach sportowych podczas zawodów akademickich
• ciekawe życie studenckie, udział w imprezach organizowanych przez Samorząd Studencki i Dział Promocji i Informacji Prasowej WSHGiT
• wszystkie zajęcia odbywają się na terenie dobrze wyposażonego kampusu Uczelni
• można skorzystać z usług bufetu

Zasady rekrutacji:
Przyjęcia na Uczelnię odbywają się w siedzibie WSHGiT przy ulicy Chodakowskiej 50, w Warszawie. Rekrutacja prowadzona jest raz w roku w miesiącach od maja do września. Przyjęcia na Uczelnię odbywają się na podstawie kolejności zgłoszeń po złożeniu pełnego kompletu dokumentów z opłatą wpisowego.

Wymagane dokumenty:

Podanie na formularzu Uczelni. 
2. Świadectwo dojrzałości (matura) w oryginale lub odpisie – studia I stopnia, a na studia 
  II stopnia i podyplomowe dodatkowo dyplom ukończonych studiów I stopnia, studiów 
  II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (+kserokopie)
3. Kserokopia dowodu osobistego
4. Cztery zdjęcia w formacie 3,5 x 4,5 zgodnie z wymaganiami stawianymi przy wydawaniu dowodów osobistych
5. Dowód wpłaty wpisowego

Osoby nie będące obywatelami polskimi zobowiązani są dodatkowo dołączyć:
1. kserokopię wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokumentu przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia
3. certyfikat znajomości języka polskiego lub inny dokument potwierdzający jego znajomość. 

Cudzoziemcy nie posiadający certyfikatu znajomości języka polskiego, a znają język polski, mogą uzyskać potwierdzenie Uczelni o stopniu znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w WSHGiT w oparciu o test językowy, przeprowadzony w dniu rekrutacji na studia.

Przydział do grup językowych odbywa się:
- na podstawie deklaracji w podaniu . 

Przy składaniu dokumentów zawierana jest umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią a Kandydatem. Określa ona szczegółowo warunki wzajemnych zobowiązań Kandydata  Uczelni. 
Przed podpisaniem umowy Kandydat ma obowiązek zapoznać się ze Statutem i Regulaminem Studiów.
Z chwilą złożenia wymaganych dokumentów i podpisaniu umowy Kandydat ma zagwarantowane miejsce w Uczelni. 
Opłaty za naukę obejmują wpisowe płatne przy składaniu dokumentów i czesne płatne miesięcznie. Szczegółowe warunki płatności zawarte są w umowie, podpisywanej przez władze Uczelni i Kandydata na studia. 

Koszt nauki: 
Nauka jest odpłatna. Opłaty za naukę obejmują wpisowe płatne przy składaniu dokumentów 
i czesne płatne miesięcznie, przez 10 miesięcy w roku akademickim. Jest możliwość zapłaty za cały semestr lub rok ze zniżką. 
Szczegółowe warunki płatności zawarte są w umowie o świadczeniu usług edukacyjnych przez Uczelnię. W sprawie kosztów należy kontaktować się bezpośrednio z Uczelnią.

Więcej informacji na stronie
www.wshgit.edu.pl


Zakończ