Czy jesteś pracodawcą?
Zdobądź informacje
0

Poprzednia polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Uwaga wstępna

W ciągu minionych lat można było zaobserwować stałe zwiększanie poziomu uwrażliwienia opinii publicznej na kwestię zapewnienia ochrony danych osobowych. Zgodnie z tym trendem firma YOURCAREERGROUP GmbH postawiła sobie za cel zapewnienie poufności danych osobowych oraz danych wymagających szczególnej ochrony, pozyskanych od kandydatów, klientów, partnerów biznesowych, pracowników i wykonawców. Ochronę Twoich danych osobowych traktujemy bardzo poważnie i rygorystycznie przestrzegamy obowiązującego w tym zakresie ustawodawstwa. Dane osobowe gromadzone są w naszej firmie jedynie w niezbędnym ich zakresie. Poniższe wyjaśnienia prezentują stosowaną przez nasz politykę ochrony danych oraz precyzują, jakie rodzaje danych są pobierane i do jakich celów. W razie dodatkowych pytań, dotyczących gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych, lub w przypadku wątpliwości co do zgodności stosowanych przez nas działań z przepisami w zakresie ochrony danych prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną w naszej firmie za ochronę danych osobowych, którą jest
Thorsten Werning
Conceptec GmbH
Zeppelinstraße 321
45470 Mülheim

Tel.: +49 (0)208-69609-0
E-Mail: info@conceptec.de

2. Określenie celu

Firma YOURCAREERGROUP GmbH została założona w roku 1999 przez Arne Lorenzena oraz Manuela Konena i od tego momentu sukcesywnie umacnia swoją pozycję kompetentnego partnera w zakresie rekrutacji pracowników w branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej. Pod wspólnym szyldem YOURCAREERGROUP GmbH prowadzone są różnorodne internetowe giełdy pracy: HOTELCAREER, GASTRONOMIECAREER, TOURISTIKCAREER oraz AZUBICAREER. Giełdy zapewniają dostęp do informacji oraz ofert pracy, dopasowanych do konkretnej branży. Platforma HOTELCAREER jest idealnym miejscem dla wszystkich tych, którzy szukają nowych możliwości zatrudnienia w branży hotelarskiej. Dla osób szukających pracy w gastronomii przeznaczona jest internetowa giełda pracy GASTRONOMIECAREER. Specjaliści z branży turystycznej znajdą coś dla siebie na platformie TOURISTIKCAREER. Z kolei AZUBICAREER to platforma informacyjna dla uczniów, szukających praktyk w branży hotelarskiej, gastronomicznej czy turystycznej. Ponadto kilka razy w ciągu roku firma YOURCAREERGROUP GmbH organizuje targi pracy w różnych miastach w Niemczech, podczas których osoby poszukujące pracy mogą osobiście zapoznać się z ofertą potencjalnych pracodawców. Oprócz zamieszczania ofert pracy i przetwarzania bazy danych przesyłanych życiorysów firma YOURCAREERGROUP GmbH oferuje internetowy program do zarządzania kandydatami, dopasowany do potrzeb branży hotelarskiej. Opracowane oprogramowanie kompleksowo obsługuje cały proces internetowej rekrutacji.

3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

3.1 Strony internetowe

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy oglądalności stron internetowych, udostępnianego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie, będących plikami tekstowymi, zapisywanymi na Twoim komputerze w celu umożliwienia analizy korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje o korzystaniu z tej strony internetowej, generowane przez pliki cookie, przesyłane i gromadzone są z reguły na serwerze Google w USA. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie Google dokona wcześniejszego skrócenia adresu IP Klienta w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach sygnatariuszach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony Google wykorzysta te informacje w celu analizy wykorzystania tej witryny przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności w ramach witryny oraz świadczenia innych usług dla operatora strony www, związanych z korzystaniem z witryny i z Internetu. Adres IP, przekazany w ramach systemu Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika, nie jest łączony z innymi danymi, będącymi w posiadaniu Google. Zapisywanie plików cookie można zablokować poprzez odpowiednie ustawienie w programie przeglądarki; podkreślamy jednak, że w takim przypadku ew. nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej witryny w pełnym ich zakresie. Ponadto użytkownik może zablokować pobieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej strony (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod poniższym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) .
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html (ogólne informacje dotyczące narzędzia Google Analytics i ochrony danych). Zwracamy uwagę, iż system Google Analytics został na tej witrynie poszerzony o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zagwarantowania anonimowego pobierania adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Nasza strona korzysta z Omniture SiteCatalyst, narzędzia udostępnianego przez Adobe Systems Software Ireland Limited („Omniture”). Narzędzie to wykorzystuje tzw. pliki cookie, zapisywane na Twoim komputerze w celu umożliwienia analizy korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje o korzystaniu z tej strony internetowej, generowane przez pliki cookie (w tym adres IP), przesyłane są na serwery w UE, gdzie następuje ich anonimizacja, a następnie w anonimowej formie przesyłane są na serwery w USA, gdzie następuje ich zapisanie i dalsze przetwarzanie. Omniture wykorzystuje te informacje w celu analizy wykorzystania tej witryny przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności w ramach witryny oraz świadczenia innych usług dla operatora strony www, związanych z korzystaniem z witryny i z Internetu. Informacje te mogą być przekazywane ew. osobom trzecim w ramach przetwarzania danych przez osoby trzecie na zlecenie Omniture lub jeśli taki wymóg wynika z przepisów ustawowych. W żadnym wypadku Twój adres IP nie jest łączony z innymi danymi Omniture. Instalację plików cookie można zablokować poprzez odpowiednie ustawienie w programie przeglądarki; podkreślamy jednak, że w takim przypadku ew. nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej witryny w pełnym ich zakresie. Korzystając z tej witryny internetowej użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych w sposób opisany powyżej i do wyżej wymienionych celów. Zgodę na pobieranie danych przez Omniture można w każdym momencie odwołać ze skutkiem w przyszłym okresie. Więcej informacji na temat odwołania można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/misc/optout.html.

W celach marketingowych gromadzimy i przechowujemy zanonimizowane informacje o sposobach korzystania z witryny przez gości, korzystając z technologii firmy Criteo GmbH. Dane te zapisywane są na Twoim komputerze za pomocą tzw. plików tekstowych cookie. Criteo analizuje za pomocą specjalnego algorytmu Twoje zwyczaje dotyczące ruchu w sieci, dzięki czemu spersonalizowane oferty produktów mogą wyświetlać się podczas wizyt na innych stronach. W żadnym wypadku dane te nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników tej strony internetowej. Zgromadzone dane służą wyłącznie optymalizacji oferty. Wykluczone jest inne wykorzystywanie tych danych lub przekazywanie ich osobom trzecim. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zupełnie anonimową analizę swoich zachowań w Internecie, klikając poniższy link. Więcej informacji na temat technologii Criteo można znaleźć w zasadach ochrony danych osobowych firmy Criteo.

3.2 Biuletyn

Subskrypcja biuletynu informacyjnego spowoduje jego regularne dostarczanie użytkownikowi. Biuletyn zawiera informacje YOURCAREERGROUP GmbH na temat aktualności z branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej, ciekawe artykuły na bieżące tematy, informacje o ważnych imprezach branżowych oraz najciekawsze oferty pracy. Subskrypcja biuletynu informacyjnego odbywa się za pomocą tzw. metody „Double Opt-In”, która zapewnia bezpieczne pod względem prawnym złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody. Wystarczy podać jedynie imię i nazwisko oraz swój adres e-mail. Po dokonaniu rejestracji procedura ta inicjuje przesłanie wiadomości powitalnej na podany przez Ciebie adres e-mail. W wiadomości użytkownik zostanie poproszony o kliknięcie podanego linku. Dopiero po wykonaniu tej czynności nastąpi aktywacja Twojego adresu e-mail na potrzeby odbioru wiadomości e-mail. W ten sposób zapobiegamy wykorzystywaniu obcych adresów e-mail bez zgody ich właścicieli. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania biuletynu, chyba że użytkownik skorzysta również z innych usług YOURCAREERGROUP GmbH. Ponadto możemy wysłać na Twój adres e-mail biuletyny dotyczący usług, które są podobne do innych naszych usług, z których już korzystasz, jeśli nie otrzymamy od Ciebie rezygnacji z otrzymywania takiego biuletynu. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wszelkiego rodzaju biuletynów od YOURCAREERGROUP GmbH bez ponoszenia innych kosztów niż koszty związane z przesyłaniem danych zgodnie z taryfą podstawową (tzn. np. koszty dostawcy Internetu). Subskrybent może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania biuletynów, przesyłając swoją rezygnację na adres info@ycg.de, zgłaszając ją telefonicznie pod numerem +49(0)211 93 88 97-0 lub korzystając bezpośrednio z linka zintegrowanego z biuletynem.

3.3 Panel kandydata

3.3.1 Rejestracja

Poprzez swoją rejestrację wyrażasz zgodę na zapisywanie przez firmę YOURCAREERGROUP GmbH Twoich danych osobowych i innych danych na naszych serwerach. W naszym formularzu rejestracyjnym należy wpisać najpierw ważne dane niezbędne do utworzenia profilu użytkownika, dzięki czemu będzie on mógł w pełni korzystać z naszych usług, np. funkcji Szukam pracy czy Agent Pracy. Po zarejestrowaniu w panelu kandydata nastąpi zapisanie Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz podanego hasła. Rejestracja odbywa się również z wykorzystaniem metody „Double-Opt-In”. Po dokonaniu rejestracji otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem na podany adres e-mailowy. Wiadomość ta zawiera link, którego kliknięcie spowoduje aktywację Twojego konta w naszym panelu kandydata. Firma YOURCAREERGROUP GmbH oraz klienci YOURCAREERGROUP GmbH nie mają dostępu do Twoich danych. W strefie logowania (panel kandydata) możesz po zarejestrowaniu udostępnić część swoich danych klientom YOURCAREERGROUP GmbH. Prośba o wyrażenie na to zgody znajdzie się w osobnym pytaniu, które pojawi się w panelu kandydata. W związku z tym podanie swoich danych osobowych w poniższych obszarach jest opcjonalne i całkowicie dobrowolne.

3.3.2 Dane profilu

Po zarejestrowaniu w spersonalizowanej strefie użytkownika możesz uzupełnić dane w swoim profilu, co umożliwi korzystanie z nich przy późniejszym składaniu aplikacji online oraz zaoszczędzi Twój czas podczas poszukiwania pracy. Opcjonalnie można podać następujące dane osobowe: data urodzenia, stan cywilny, liczba dzieci, tytuł naukowy, zdjęcie, adres, numer telefonu, strona internetowa. Ponadto możesz załączyć dokumenty istotne w procesie rekrutacyjnym, takie jak list motywacyjny, życiorys, świadectwa i inne dokumenty aplikacyjne, a także informacje w sprawie oczekiwanego wynagrodzenia, okresu wypowiedzenia i możliwego terminu rozpoczęcia pracy. W panelu kandydata można utworzyć również nowy list motywacyjny oraz nowy życiorys. W formularzu, który należy wypełnić przed utworzeniem życiorysu, należy podać dodatkowe dane osobowe, dotyczące edukacji szkolnej, studiów, dokształcania, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych, obsługi komputera, powodu zmiany pracy oraz oczekiwań co do nowego stanowiska pracy.

3.3.3 Agent Pracy

Jeśli szukasz pracy w sposób ukierunkowany, możesz zapisać swoje zapytania i aktywować naszą funkcję Agenta Pracy. Najnowsze oferty pracy do zapisanych wyników wyszukiwania będą wysyłane na Twoją skrzynkę e-mailową. Ponadto możemy wysłać na Twój adres e-mail biuletyny dotyczący usług, które są podobne do innych naszych usług, z których już korzystasz, jeśli nie otrzymamy od Ciebie rezygnacji z otrzymywania takiego biuletynu. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wszelkiego rodzaju biuletynów od YOURCAREERGROUP GmbH bez ponoszenia innych kosztów niż koszty związane z przesyłaniem danych zgodnie z taryfą podstawową (tzn. np. koszty dostawcy Internetu).

3.3.4 Aktywny profil

Panel kandydata na stronach YOURCAREERGROUP GmbH często traktowany jest jako strona internetowa pomocna w karierze, umożliwiająca wspieranie i zarządzanie procesem rekrutacji. Dlatego oprócz zapisywania profilu i dokumentów można również zgłosić własną kandydaturę, aktywując swój profil. W ten sposób można zintensyfikować działania rekrutacyjne, ponieważ aktywowanie własnego profilu daje możliwość znalezienia Cię i skontaktowania się z Tobą osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie pracowników. Aktywowanie swojego profilu i skorzystanie z funkcji Szukam pracy umożliwia naszym klientom dostęp do Twojej kandydatury wraz z zawartymi w niej danymi i dokumentami. Użytkownik sam decyduje, które dane ze swojego profilu chce pokazać odwiedzającym. Jeśli chcesz zachować anonimowość, możesz opublikować swój profil w formie anonimowej. Anonimizacja powoduje, że firmy będą miały dostęp do Twojego profilu bez zawartych w nim danych kontaktowych oraz zamieszczonego zdjęcia. Nie dotyczy to przesłanych przez Ciebie dokumentów w ramach profilu. Jeśli przesłany życiorys zawiera takie informacje, jak dane kontaktowe i zapisane zdjęcie, nasi klienci mogą je zobaczyć także w przypadku profilu w formie anonimowej. Z uwagi na to zalecamy usunięcie tych danych z profilu przed ich przesłaniem na serwer lub skorzystanie z funkcji Utwórz życiorys w celu sporządzenia życiorysu. Ponadto zalecamy, aby nie podawać nazw pracodawców, wyszczególniając swoje doświadczenie zawodowe, lecz zawrzeć jedynie ich opis (np. hotel 4-gwiazdkowy). Gdy aktywujesz swój profil bez funkcji „Zanonimizuj profil”, firmy uzyskują dostęp do Twoich danych osobowych, co pomaga im w podjęciu decyzji, czy Twój profil spełnia wymagania w stosunku do osoby poszukiwanej na dane stanowisko pracy. Firmy uzyskują dostęp do Twoich danych osobowych i mogą poinformować Cię o wolnych stanowiskach pracy. Przesyłają do Ciebie informacje drogą e-mailową, pocztową, faksową czy telefoniczną, które podczas poszukiwania pracy możesz uznać za interesujące. W każdym momencie masz dostęp do wprowadzonych przez siebie danych, możesz je zmieniać lub anulować dalsze ich przetwarzanie. W każdej chwili możesz aktywować lub dezaktywować swój profil. Dezaktywuj profil, jeśli nie jest Ci już potrzebny. Zastrzegamy sobie prawo do dezaktywowania po pewnym czasie aktywnych profili, które naszym zdaniem są już nieaktualne.

4. Aplikacja

Firma YOURCAREERGROUP GmbH oferuje na swoich portalach internetowych dostęp do licznych ofert pracy z branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej. Oferty są zamieszczane bezpośrednio przez naszych klientów pod ich właściwą nazwą lub występują w formie anonimowej jako ogłoszenie szyfrowane. Twoja aplikacja na ofertę nieanonimową zostanie przesłana bezpośrednio do firmy publikującej ogłoszenie. Jeśli chcesz odpowiedzieć na ogłoszenie szyfrowane, musisz wyrazić zgodę na pełne przekazanie aplikacji i zawartych w niej danych zleceniodawcy ogłoszenia szyfrowanego. Nie będziemy jednak przeprowadzać weryfikacji z innymi podanymi w panelu kandydata danymi osobowymi wykraczającymi poza treści podane w aplikacji.

5. Przekazywanie danych osobowych

Firma YOURCAREERGROUP GmbH przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Firma YOURCAREERGROUP GmbH gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe zgodnie z powyższymi przepisami, w szczególności w zakresie wymaganym do utworzenia profilu w panelu kandydata oraz zgłoszenia aplikacji w odpowiedzi na ofertę pracy. Zarówno pracownicy YOURCAREERGROUP GmbH, jak i osoby trzecie nie mają wglądu w dane umieszczone w osobistym profilu. Jeśli zdecydujesz się na aktywowanie profilu (w sposób anonimowy lub jawny), nasi klienci uzyskają dostęp do udostępnionych danych. Nasze strony internetowe są dostępne w globalnej sieci internetowej. Nasi klienci mogą mieć siedzibę poza terytorium Niemiec lub UE, przez co transfer Twoich danych może odbywać się również do państw, które nie posiadają odpowiedniego poziomu ochrony danych w rozumieniu europejskich dyrektyw o ochronie danych. Twoje dane kontaktowe czy życiorys udostępniane są naszym klientom tylko wtedy, gdy aktywujesz profil jawny. Możliwość korzystania w anonimowy sposób z aktywnego profilu obejmuje korzystanie z klucza szyfrującego. Dane osobowe klient będzie mógł zobaczyć tylko wtedy, kiedy je udostępnisz lub gdy są one zawarte w przesłanym przez Ciebie życiorysie. W przypadku zgłaszania aplikacji na ofertę umieszczoną na naszych stronach, Twoje dokumenty zostaną przesłane bezpośrednio do firmy wystawiającej ogłoszenie. Aplikacja kierowana do firmy rekrutującej pracowników w oparciu o ogłoszenie szyfrowane zostanie przekazana przez nas do firmy publikującej tego rodzaju ogłoszenie. Nie możemy zapobiegać możliwemu nadużyciu danych osobowych, jeżeli ujawnisz swoje dane osobowe użytkownika potencjalnemu pracodawcy. Jednakże wszyscy nasi klienci są zobowiązani na mocy umowy do zachowania bezwzględnej poufności względem przekazywanych danych.

6. Przetwarzanie i usuwanie danych osobowych

Użytkownik może zażądać informacji na temat zapisanych danych, dotyczących jego osoby, również w odniesieniu do źródła pochodzenia danych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane te są przekazywane oraz do celu zapisywania danych. Użytkownik ma również prawo do żądania skorygowania danych, jeżeli zapisane dane są nieprawidłowe. W każdym momencie użytkownik może usunąć swoje konto z panelu kandydata. W tym celu wystarczy zalogować się i usunąć swoje konto w punkcie menu „Ustawienia”. Twoje wszystkie dane zostaną natychmiast usunięte.

7. Facebook

7.1 Przycisk Facebook

Na naszej stronie znajdują się zintegrowane wtyczki portalu społecznościowego Facebook. Ich wyłącznym operatorem jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Wtyczki serwisu Facebook oznaczono na naszej stronie logo Facebooka lub przyciskiem „Lubię to”. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, zawierającej takie wtyczki, przeglądarka nawiązuje automatyczne połączenie z serwerami Facebooka, przez co treść wtyczek przekazywana jest z kolei do Twojej przeglądarki i łączona z prezentowaną stroną internetową. Facebook otrzymuje wtedy informację, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową. Jeśli podczas wizyty na naszej stronie internetowej będziesz zalogowany na swoim koncie na Facebooku, to zawartość naszej strony może zostać podlinkowana do Twojego profilu. Interakcja z zastosowaniem wtyczek, np. kliknięcie przycisku „Lubię to” lub umieszczenie komentarza, spowoduje przesłanie i zapisanie danych informacji bezpośrednio na Facebooku. Jeśli chcesz zapobiec takiemu przekazywaniu danych, prosimy o wylogowanie się ze swojego konta użytkownika na Facebooku przed odwiedzinami naszej strony. Cele i zakres danych pobieranych przez Facebook oraz przetwarzanie w tym serwisie i wykorzystywanie Twoich danych wraz ze związanymi z powyższym Twoimi prawami i możliwościami dokonywania ustawień w celu ochrony swojej sfery prywatnej możesz znaleźć we wskazówkach dotyczących ochrony danych przez Facebook (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

7.2 Grupy niestandardowych odbiorców w serwisie Facebook

Na naszych stronach internetowych używamy piksela niestandardowych odbiorców (Website Custom Audiences Pixel) serwisu społecznościowego Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. W tym celu na naszych stronach internetowych zintegrowane są tzw. piksele zliczające. Gdy odwiedzasz nasze strony, za pomocą piksela zliczającego nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką i serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje m.in. od Twojej przeglądarki informację, że nasza strona została otwarta na Twoim urządzeniu. Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka, Facebook może powiązać odwiedzenie naszych stron z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako operator stron internetowych nie otrzymujemy informacji o treści przesłanych danych oraz o sposobie ich wykorzystania przez firmę Facebook. Możemy jedynie określić, jakim grupom użytkowników serwisu Facebook (utworzonym w oparciu o takie kryteria, jak wiek czy zainteresowania) nasza reklama ma być wyświetlana. Wykorzystujemy przy tym jeden ze sposobów działania grupy niestandardowych odbiorców, w przypadku którego do firmy Facebook nie są przesyłane rekordy danych, w szczególności adresy e-mail naszych użytkowników – zarówno w formie zaszyfrowanej, jak i niezaszyfrowanej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności firmy Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Kliknij tutaj , jeśli nie wyrażasz zgody na gromadzenie danych za pomocą grupy niestandardowych odbiorców.

7.3 Pomiar konwersji za pomocą piksela konwersji serwisu Facebook

Używamy „piksela konwersji” (piksela działań użytkowników) firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). W przypadku wywołania tego piksela z poziomu Twojej przeglądarki firma Facebook dowiaduje się, czy reklama w serwisie Facebook spowodowała np. zawarcie transakcji kupna online. Otrzymujemy od firmy Facebook jedynie dane statystyczne bez odniesienia do konkretnych osób. W ten sposób możemy sprawdzać skuteczność reklam w serwisie Facebook w celach statystycznych i związanych z badaniem rynku. Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook, zwracamy uwagę na informacje o ochronie danych na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/.

Kliknij tutaj , jeśli chcesz cofnąć zgodę na korzystanie z piksela konwersji.

8. Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony danych osobowych firma YOURCAREERGROUP GmbH podjęła wszelkie niezbędne działania techniczne i organizacyjne, wymagane do przestrzegania przepisów federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). W szczególności przestrzegane są cele kontroli, zamieszczone w załączniku do § 9 BDSG, które mają chronić przed przypadkową utratą i przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystywaniem, wprowadzaniem zmian lub udostępnianiem. Konsekwentna realizacja i optymalizacja wyżej wymienionych działań w zakresie ochrony danych następuje poprzez stałą kontrolę, prowadzoną przez osobę odpowiedzialną za ochronę danych. Osoba ta jest odpowiedzialna za szkolenia pracownicze w zakresie systemów IT, oprogramowania i postępowania z danymi osobowymi. Listy kontrolne i raporty z wykonywanych działań zapewniają stałą przejrzystość kontroli ochrony danych i jej weryfikowalność w dowolnym momencie. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych sprawdza ponadto zgodność koncepcji ochrony danych z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz w razie potrzeby dokonuje stosownych aktualizacji. Zarówno nasi klienci, jak i kandydaci ubiegający się o pracę mogą w każdym momencie sprawdzić swoje dane i uzyskać informację na temat ich bieżącego przetwarzania. Firma YOURCAREERGROUP GmbH zobowiązuje się również do przyszłego zachowania zgodności z ustawodawstwem w zakresie podejmowanych działań technicznych i organizacyjnych w każdym aspekcie tak, aby zapewnić naszym klientom i osobom poszukującym pracy stałą i kompleksową ochronę ich danych.

9 Zmiana polityki prywatności

Z uwagi na dynamiczny rozwój Internetu powstają nowe technologie i możliwości, które można wykorzystać podczas szukania pracy. Aby umożliwić Ci skorzystanie z tych funkcji i technologii, podczas wprowadzania nowych, dodatkowych lub zmiany bądź rozszerzenia istniejących usług lub elementów usług zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w przyszłości, chyba że nie wyrażasz zgody na taką zmianę. W przypadku zmiany Polityki prywatności firma YOURCAREERGROUP GmbH poinformuje Cię w odpowiednim czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na stronach internetowych YOURCAREERGROUP GmbH lub w innej formie. W ciągu sześciu tygodni od daty otrzymania powiadomienia możesz nie wyrazić zgody na wprowadzenie nowej Polityki prywatności. W przypadku niewyrażenia zgody zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia umowy i usunięcia Twojego konta. Jeśli w podanym okresie nie otrzymamy informacji o niewyrażeniu zgody, będzie obowiązywała zmieniona Polityka prywatności w przyjętej przez Ciebie wersji. Firma YOURCAREERGROUP GmbH poinformuje Cię o Twoich prawach do niewyrażenia zgody oraz o znaczeniu okresu na niewyrażenie zgody.