Samodzielna księgowa (K/M)

GdańskPełny etat16.11.2018
Profil firmy  Zapamiętaj
Sieć hoteli Dobry Hotel, zarządzająca 10 hotelami i 4 restauracjami, do centralnego działu księgowości w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko:

Samodzielna księgowa (K/M)
Opis stanowiska:
 • samodzielne księgowanie wszystkich transakcji związanych z funkcjonowaniem hotelu w obszarach sprzedaży, zakupu, bankowości i płac
 • dbałość o prawidłowość ewidencji księgowej pod kątem bilansowym i podatkowym
 • bieżąca analiza sald kont
 • samoorganizacja stanowiska pracy pod kątem wymaganych terminów
 • umiejętność analizowania danych
 • współpraca z kadrą zarządzająca hotelami – przygotowywanie danych do analiz i raportowania

Wymagania:
 • doświadczenie minimum 3 lata w dziale księgowości
 • znajomość przepisów rachunkowych, podatkowych oraz ZUS (transakcje IU, WNT)
 • znajomość SYMFONIA FK i Excel
 • samodzielność, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki
 • mile widziane doświadczenie w branży HORECA

Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne zniżki pracownicze w obrębie sieci Dobry Hotel dla pracowników ich rodzin oraz znajomych
 • dofinansowanie karty Multisport oraz opieki medycznej
 • możliwość wstąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się sieci hotelowej

 

CV z poniższym oświadczeniem prosimy przesyłać na adres:

 skleina@dobryhotel.com


W związku z obowiązywaniem RODO prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści oraz o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

„Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji w systemie internetowym. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest  spółka Dobry Hotel Mięczkowski moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV, w tym również zamieszczenia tam zdjęcia (wizerunku). Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie”.


Jednocześnie informujemy, że CV niezawierające powyższego oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dobry Hotel Mięczkowski spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie (81-762) ul. Gen. Pułaskiego 18-20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000360212, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5851455878, REGON 221 05 19 40.

1.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,

2.       posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail: rodo@dobryhotel.com.  Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu ich wygaśnięcia. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

3.       ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

4.       podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,

5.       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji,

6.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Dobry Hotel 
ul. Grunwaldzka 229
80-266  Gdańsk

E-Mail: rekruracja@dobryhotel.com
Internet: www.dobryhotel.com

Pasujące oferty pracy na maila


Możesz otrzymywać od nas wiadomości e-mail o usługach podobnych do HOTELCAREER oraz dotyczące badań rynku, które mogą być pomocne w poszukiwaniu pracy. Możesz zrezygnować z nich w każdej chwili.

Klikając poniżej, zgadzasz się na nasze warunki użytkowania.
Zapoznaj się z naszą polityką ochrony danych.