Czy jesteś pracodawcą?
Zdobądź informacje
0

Warunki użytkowania

1. Postanowienia ogólne; zakres

 1. Niniejsze warunki korzystania z usług firmy YOURCAREERGROUP YCG GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf („YCG“ lub „my“) znajdują zastosowanie do porozumienia umownego (zwanego dalej „Umową”) zawartego pomiędzy firmą YCG a użytkownikami (zwanymi dalej „Użytkownikami“ lub „Użytkownikiem”), którzy są zainteresowani korzystaniem lub korzystają z jakiejkolwiek usługi doradztwa zawodowego oferowanej na internetowych tablicach ogłoszeń pracy HOTELCAREER, GASTROJOBS, TOURISTIKCAREER oraz AZUBICAREER lub innych stronach internetowych zawierających niniejsze Warunki korzystania z usług oraz na naszych aplikacjach mobilnych („aplikacje”) (zwanych dalej łącznie „Usługą” lub „Usługami”). Takie strony internetowe i aplikacje są dalej zwane łącznie „Platformami YCG”. Niniejsze Warunki korzystania z usług nie znajdują zastosowania wobec pracodawcy, który podlega Warunkom dla osób rekrutujących.

  W odniesieniu do niektórych Usług zastosowanie mogą znajdować dodatkowe warunki, o czym Użytkownicy zostaną oddzielnie poinformowani. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania z usług. Jeśli Użytkownicy nie akceptują naszych Warunków korzystania z usług, nie będą mogli korzystać z naszych Usług.

 2. Usługi podlegające niniejszym Warunkom korzystania z usług są przeznaczone wyłącznie do wyszukiwania pojedynczych ofert pracy przez osoby fizyczne, zainteresowane pracą w charakterze pracownika lub „wolnego strzelca”. Niedozwolone jest korzystanie z oferowanych przez nas Usług do celów handlowych, np. w celu promowania Usług innego przedsiębiorstwa.

2. Przedmiot Umowy i zakres Usług

YCG oferuje różne usługi z zakresu doradztwa zawodowego poprzez Platformy. Firma YCG chce służyć Użytkownikom pomocą w rozwoju zawodowym przez całe życie. Kiedy zmienia się perspektywa życiowa Użytkowników i wyznaczają lub realizują oni nowe cele, firma YCG oferuje właściwe wsparcie w rozwoju kariery zawodowej. Staramy się budować trwałe relacje, tworzyć produkt i Usługi, które są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i pozwalają Użytkownikom wziąć ich życie i przyszłość we własne ręce.

Użytkownicy mogą korzystać z niektórych Usług bez konieczności rejestracji. Rejestracja internetowego doradcy personalnego („Jobfinder”) lub konta centrum kandydatów umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji i Usług. Chcąc zapewnić Użytkownikom określone Usługi w ramach rejestracji lub dla potrzeb określenia okresu korzystania z usług, będziemy przechowywać informacje o dacie ostatniej aktywności Użytkownika na Platformach YCG („Data ostatniej aktywności”). Może to być data rejestracji Użytkownika i ostatniego korzystania z Usług YCG obejmującego logowanie do Centrum kandydatów, kliknięcie linków w biuletynie YCG lub usłudze Jobfinder bądź korzystanie z Profilu YCG lub jakiekolwiek inne działanie wskazujące na dalsze zainteresowanie Użytkownika korzystaniem z naszych usług.

 1. Usługi dostępne bez rejestracji

  Użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich Usług dostępnych na naszej stronie internetowej bez rejestracji bez dokonania wcześniejszej rejestracji usługi Jobfinder lub Centrum kandydatów. W szczególności Użytkownicy mogą przeglądać oferty pracy publikowane na naszej stronie internetowej.

 2. Jobfinder

  Użytkownicy mogą dokonać subskrypcji usługi Jobfinder poprzez nasze Platformy. Oznacza to, że będą oni regularnie otrzymywać wiadomości e-mail z ofertami odpowiadającymi utworzonemu wcześniej przez Użytkownika profilowi i/lub parametrom wyszukiwań Użytkownika na platformach YCG („Jobfinder Express”). Jeśli Użytkownicy zarejestrują lub już zarejestrowali także konto w Centrum kandydatów, mogą korzystać z dodatkowych funkcji Jobfinder opisanych poniżej w 2.c.ee. W celu weryfikacji autentyczności, tj. zapobieżenia nieupoważnionej subskrypcji usługi Jobfinder w imieniu osób trzecich, a także w przypadku, gdy nie możemy zidentyfikować Użytkownika w inny sposób (np. dzięki wcześniejszemu zalogowaniu do Centrum kandydatów), prześlemy Użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem po jego pierwszej rejestracji, w którym poprosimy go o ponowne potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku przesłanego w wiadomości.

 3. Centrum kandydatów

  Niektóre Usługi są dostępne tylko w ramach Centrum kandydatów.

  W przypadku zawarcia umowy o utworzenie konta w Centrum kandydatów, Użytkownicy mogą korzystać z dodatkowych Usług opisanych w dalszej części Umowy. Rejestracji konta w Centrum kandydatów można dokonać w sposób opisany w 3.

  1. Lista zapisanych ofert

   Istnieje możliwość zapisania przejrzanych ofert pracy, np. poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku umieszczonego w ofercie pracy. Użytkownik może wówczas uzyskać dostęp do listy zapisanych ofert na swoim koncie w Centrum kandydatów. Firma YCG może analizować listę zapisanych ofert Użytkownika i w oparciu o taką analizę optymalizować i dostosowywać usługi świadczone na rzecz Użytkownika do jego indywidualnych potrzeb.

  2. Profil YCG

   Użytkownik może utworzyć Profil kandydata („Profil”) w ramach swojego konta w Centrum kandydata, który będzie składał się z różnych informacji związanych z CV oraz dostarczonych przez niego załączników. Użytkownik może wybrać spośród trzech rodzajów ustawień Profilu. Może być on nieaktywny, aktywny i anonimowy lub aktywny i publiczny. Ustawienia można zmienić w każdej chwili.

   Profilu można używać do składania aplikacji w odpowiedzi na oferty pracy publikowane na stronach internetowych lub aplikacjach YCG, korzystając z opcji aplikowania poprzez platformę YCG, która jest dostępna dla określonej oferty pracy. Będziemy korzystać z danych uzyskanych z Profilu Użytkownika, aby wstępnie wypełnić niektóre pola formularza aplikacji, Użytkownik może natomiast załadować dodatkowe pliki. Z chwilą kliknięcia przez Użytkownika odpowiedniego przycisku udostępnimy aplikację lub przekażemy ją do firmy prowadzącej rekrutację. Jeśli przechowujemy aplikację na naszej platformie, dana firma prowadząca rekrutację będzie miała także dostęp do Profilu Użytkownika i możliwość wglądu w dane zawarte w jego profilu. Jako że klienci firmy YCG z całego świata mogą publikować oferty pracy na naszej platformie, dana firma prowadząca rekrutację może mieć także siedzibę poza UE lub Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). W związku z tym w ramach umowy przewidziano również możliwość uzyskania dostępu do danych Użytkowników przez takie podmioty z innych krajów. Będziemy także korzystać z danych dostarczonych przez Użytkownika w ramach jego Profilu, aby przedstawić mu propozycje ofert pracy dostosowane do jego potrzeb w oparciu o dane zawarte w jego Profilu. Możemy także użyć jakichkolwiek danych z profilu Użytkownika, aby wstępnie wypełnić formularz na naszych platformach w związku z jakąkolwiek inną usługą, którą świadczymy na rzecz Użytkownika.

   Decydując się na aktywację Profilu anonimowo, Użytkownik dodatkowo udostępnia (z funkcją wyszukiwania) i ujawnia części swojego Profilu wraz z odnośnymi załącznikami oraz Datę ostatniej aktywności klientom YCG, którzy wykupili dostęp do Wyszukiwania Profili kandydatów oferowanego przez firmę YCG lub innych usług, w ramach których osoby prowadzące rekrutację mogą uzyskać dostęp lub otrzymać CV naszych Użytkowników, aby obsadzić wakaty lub są uprawnieni do korzystania z ww. bazy danych lub usług na innej podstawie („Klienci z prawem dostępu do profilów kandydatów”). Takimi Klientami z prawem dostępu do profilów kandydatów mogą być np. osoby rekrutujące lub pracodawcy. W przypadku profilu aktywnego anonimowego firmy przeglądające profil użytkownika nie będą miały dostępu do informacji kontaktowych oraz zdjęcia. Nie dotyczy to jednak dokumentów wysłanych na profil użytkownika. Jeżeli w wysłanym dokumencie CV zawarte są informacje takie jak dane kontaktowe lub zdjęcie, będą one widoczne dla użytkowników portalu nawet w przypadku profilu anonimowego. Z tego względu zaleca się usunięcie tych informacji z CV przed jego wysłaniem do profilu lub skorzystanie z funkcji CV w celu wprowadzenia aktualnej historii zatrudnienia. Dodatkowo w przypadku umieszczania na liście ostatniego pracodawcy nie należy używać nazwy, a jedynie opis miejsca pracy (np. “czterogwiazdkowy hotel”). Jako że klienci firmy YCG z całego świata mogą wykupić dostęp do Wyszukiwania profili kandydatów, dana firma prowadząca rekrutację może także mieć siedzibę poza UE lub Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). W związku z tym dane te mogą zostać udostępnione i ujawnione podmiotom z takich krajów trzecich.

   Jeśli Użytkownik zdecyduje się aktywować i upublicznić swój Profil, udostępnia on (wraz z funkcją wyszukiwania) i ujawnia tym samym Klientom z prawem dostępu do profili kandydatów dostępu cały swój Profil wraz z odnośnymi załącznikami oraz Datę ostatniej aktywności. Jako że klienci firmy YCG z całego świata mogą wykupić dostęp do Wyszukiwania profilu kandydatów, dana firma prowadząca rekrutację może także mieć siedzibę poza UE lub Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), może zatem dojść do rozpowszechnienia danych również w takich krajach trzecich.

   Będziemy także korzystać z informacji przechowywanych w Profilu Użytkownika, aby poprawić komfort wyszukiwania i przedstawiać Użytkownikowi jeszcze lepiej dopasowane oferty pracy na naszych platformach lub w ramach usługi Jobfinder. W związku z tym możemy włączyć dane, które nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby Użytkownika, wraz z pseudonimem jako nazwą użytkownika do bazy danych statystycznych.

   Nie gwarantujemy ani nie zapewniamy minimalnej pojemności zapisu danych w profilu Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub stałego ograniczenia ilości danych, które można załadować, szczególnie jeśli jest to konieczne ze względów technicznych, np. w celu utrzymania lub optymalizacji Usługi.

  3. Aplikacja w odpowiedzi na ofertę zamkniętą

   Oferta zamknięta to taka oferta pracy, w której nie ujawnia się nazwy firmy rekrutującej. Jeśli Użytkownik odpowie na ofertę zamkniętą, prześlemy jego aplikację wraz z listem motywacyjnym i wszystkimi zawartymi w nich danymi klientowi o danym numerze identyfikacyjnym Nie sprawdzamy na bieżąco treści wiadomości Użytkownika. Niemniej jednak jesteśmy do tego uprawnieni. Nie przekażemy dalej listu motywacyjnego Użytkownika, jeśli jego treść narusza niniejsze Warunki korzystania z usług. Przyjmujemy adnotacje o blokowaniu ofert od poszczególnych podmiotów pod warunkiem wskazania przez Użytkownika dokładnej i prawidłowej nazwy (nazwa i forma prawna podmiotu) oraz adresu w formie osobnego i ściśle sformułowanego powiadomienia. Niemniej jednak ze względu na wynikającą z tego faktu konieczność czasochłonnej analizy nie przyjmujemy adnotacji o blokowaniu ofert od całej grupy podmiotów.

  4. Historia aplikacji

   Aplikacje Użytkownika złożone w odpowiedzi na oferty pracy opublikowane na platformach YCG są przechowywane na koncie w Centrum kandydata Użytkownika w historii, do której może on uzyskać dostęp poprzez swoje konto Centrum kandydata.

  5. Dodatkowe funkcje związane z usługą Jobfinder

   Centrum kandydata zapewni Użytkownikowi dodatkowe funkcje związane z zamówioną przez niego usługą JobFinder (patrz punkt 2.b.).

  6. Biuletyn

   W ramach Centrum kandydata Użytkownik może dokonać subskrypcji różnych biuletynów o zróżnicowanej tematyce. Możemy także przesyłać mu biuletyny w formie wiadomości e-mail dotyczące Usług YCG, które są podobne do używanych już przez niego Usług YCG, jeśli nie zgłosił on sprzeciwu wobec otrzymywania takich biuletynów. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania wszystkich biuletynów YCG. Użytkownik otrzyma powiadomienie o przysługującym mu prawie do rezygnacji na etapie zbierania informacji o jego adresie e-mail oraz w odnośnym biuletynie. Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać naszych wiadomości e-mail, może kliknąć w link dotyczący rezygnacji z subskrypcji umieszczony w każdej wiadomości.

3. Rejestracja konta w Centrum kandydata

 1. Jeśli Użytkownik chce zarejestrować się i utworzyć konto w Centrum Kandydata, musi podać nam swoje imię i nazwisko oraz ważny adres e-mail i hasło, które będziemy przechowywać.
 2. Po wpłynięciu wniosku Użytkownika o utworzenie konta w Centrum kandydata potwierdzimy jego otrzymanie w wiadomości przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Umowa dotycząca konta w Centrum kandydata pomiędzy Użytkownikiem a nami wchodzi w życie z chwilą aktywacji jego konta w Centrum kandydata. Ukończenie przez Użytkownika procesu rejestracji stanowi tylko ofertę zawarcia umowy. YCG zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub rezygnacji z zawarcia umowy według własnego uznania. Nie przysługuje prawo do roszczenia o zawarcie umowy.
 3. Użytkownik jest zobowiązany dostarczyć kompletne i prawdziwe wymagane informacje i dane. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację swoich danych kontaktowych (w szczególności adresu e-mail) oraz zapewnienie możliwości kontaktu z nim pod wskazanym adresem i nieprzekazywanie adresu e-mail innej osobie. W razie zmiany jakichkolwiek dostarczonych danych, Użytkownik jest zobowiązany do ich bezzwłocznego dostosowania i sprostowania. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika niekompletnych lub nieprawdziwych informacji YCG będzie przysługiwać prawo do tymczasowego lub stałego zablokowania konta Użytkownika i dostępu do naszej platformy i/lub wypowiedzenia umowy zgodnie z punktem 10 niniejszej umowy.
 4. Każdy Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto w Centrum kandydata. Konto nie podlega przeniesieniu.

4. Prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli Użytkownik korzysta z naszych Usług jako konsument w rozumieniu § 13 niemieckiego Kodeksu cywilnego, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Informacje o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od dnia zawarcia niniejszej umowy. Chcąc

skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy przesłać nam powiadomienie

YOURCAREERGROUP GmbH
Völklinger Straße 1
40219 Düsseldorf
Deutschland
tel: +49 (0) 211 – 93 88 97 0
adres e-mail: contact@yourcareergroup.com

o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (np. pismo przesłane pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe.

Termin odstąpienia od umowy uznaje się za dotrzymany, jeśli powiadomienie Użytkownika o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy zostanie przesłane przed upływem okresu wyznaczonego na odstąpienie od umowy.

5. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownicy ponoszą samodzielnie pełną odpowiedzialność za zapewnienie sprzętu komputerowego i połączenia internetowego, które są konieczne do korzystania z naszych Usług.
 2. Należy zapewnić, że z Usług oferowanych w ramach Centrum kandydata będzie korzystał wyłącznie Użytkownik. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania danych dostępu i haseł w ścisłej poufności. Ponosi on odpowiedzialność za jakiekolwiek użycie danych dostępu i haseł oraz wszelkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z jego konta w Centrum kandydata. Jeśli jakakolwiek nieupoważniona osoba trzecia miała faktycznie lub hipotetycznie dostęp do danych logowania Użytkownika (adres e-mail w połączeniu z hasłem), Użytkownik powinien bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie firmę YCG i jak najszybciej dokonać zmiany danego hasła.
 3. Użytkownik nie może podejmować bezprawnych działań w związku z korzystaniem z naszych Usług ani/lub naruszać obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Użytkownik nie może:
  • dostarczać nam jakiejkolwiek treści, która
   • jest napastliwa, obraźliwa, może mieć szkodliwy wpływ na młodzież lub jest pod innym względem niezgodna z przepisami prawa;
   • narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa osobiste lub inne przepisy dotyczące praw własności;
   • ma charakter poufny, np. zawiera tajemnice handlowe;
  • pozwala na podszywanie się pod inną osobę np. funkcjonariusza publicznego, naszego przedstawiciela lub sprawia mylne wrażenie istnienia powiązań z takimi osobami, które faktycznie nie istnieją, zawiera fałszywe nazwy użytkowników lub zmanipulowane w inny sposób znaki wyróżniające i/lub tuszuje pochodzenie treści przekazywanych w związku z Usługą;
  • powoduje zapisanie, publikację i/lub przekazanie reklamy, wiadomości-śmieci, rozsyłanych masowo wiadomości, łańcuszków internetowych, systemów piramid finansowych lub innych materiałów komercyjnych;
  • wykorzystuje techniki pobierania danych („scraping”) lub podobne techniki, aby zebrać treści do wykorzystania ich w innym celu, ich ponownej publikacji lub wykorzystania ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem Usług;
  • wykorzystuje techniki lub inne zautomatyzowane usługi, które mają przedstawiać lub skutkują przedstawieniem działalności Użytkownika w niewłaściwy sposób, np. poprzez wykorzystanie botów, sieci botów, skryptów, aplikacji, wtyczek, rozszerzeń lub innych zautomatyzowanych instrumentów do rejestracji kont, odtwarzania treści, wysyłania wiadomości, umieszczania komentarzy lub wykonywania innych czynności;
  • ma na celu nękanie, grożenie, obrażanie, oczernienie osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa, zdyskredytowanie lub dyskryminację z powodu płci, rasy, religii lub światopoglądu bądź podanie lub rozpowszechnianie nieprawdziwych faktów o osobie fizycznej lub prawnej;
  • skutkuje zbieraniem, zapisem lub przekazaniem danych osobowych innych użytkowników w zakresie, który nie został zaakceptowany przez osobę, której te działania dotyczą;
  • powoduje umieszczanie linków do treści osób trzecich, które naruszają postanowienia niniejszych Warunków korzystania z usług lub innych regulacji;
 4. Wszelkie informacje zawarte w Profilu Użytkownika oraz wszelkie inne informacje lub treści dostarczane nam przez Użytkownika („Treści”) muszą być prawdziwe. Oznacza to, że Użytkownik nie może tworzyć Profili dla osób trzecich bez ich zgody ani dla nieistniejących osób oraz że jakiekolwiek przekazane przez Użytkownika zdjęcia do profilu muszą przedstawiać jego samego.
 5. Wszelkie dostarczane nam przez Użytkownika treści nie mogą zawierać wirusów, robaków ani żadnych innych szkodliwych kodów. Dane osobowe przesyłane lub dostarczane firmie YCG przez Użytkownika nie powinny zawierać żadnych z poniżej wymienionych informacji, o czym niniejszym zapewnia Użytkownik:
  • informacji o pochodzeniu rasowym lub etnicznym,
  • informacji o poglądach politycznych,
  • informacji o przekonaniach religijnych i światopoglądowych,
  • informacji o przynależności do związków zawodowych,
  • danych genetycznych,
  • danych biometrycznych dla celów unikalnej identyfikacji osoby fizycznej,
  • danych dotyczących stanu zdrowia,
  • danych dotyczących seksualności lub orientacji seksualnej osoby fizycznej
 6. Przesyłając dane osobowe innym użytkownikom lub osobom rekrutującym, Użytkownik przekazuje takie dane na własne ryzyko. Firma YCG nie może kontrolować sposobu, w jaki odbiorcy faktycznie wykorzystują dane osobowe Użytkownika. Dlatego też Użytkownik powinien sprawdzać tożsamość odbiorców swoich danych przed ich przesłaniem. Użytkownik nie powinien np. przesyłać swoich danych osobowych na prywatny adres e-mail. Zalecamy także, aby nie przesyłać pewnych danych wrażliwych osobom rekrutującym, nawet jeśli zwrócą się one z prośbą o ich przesłanie. Takie wrażliwe dane to np. numer paszportu, numer ubezpieczenia społecznego czy dane rachunku bankowego.

6. Licencja na Treści Użytkownika

 1. Użytkownik może korzystać z naszych Usług oraz przekazywać nam Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usług. Nie sprawdzamy takich Treści ani nie rościmy sobie prawa własności do nich. Dostarczając Treści firmie YCG, Użytkownik zleca nam zapis, hosting oraz, w miarę potrzeby, upublicznienie Treści. Wykorzystujemy Treści Użytkownika zgodnie z Umową łączącą nas z Użytkownikiem na podstawie niniejszych Warunków korzystania z usług. Dostarczając swoje Treści firmie YCG, Użytkownik udziela niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji, ważnej w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, na użytkowanie Treści dla celów dostarczenia Usług zgodnie z Umową zawartą przez nas z Użytkownikiem, co obejmuje zapis, powielanie, formatowanie, ponowne formatowanie, techniczną edycję, przekazywanie, udostępnianie, w celu analizy lub zezwolenia na analizę Treści, statystycznej oceny i/lub zezwolenia na ich statystyczną ocenę przez nas we własnym zakresie lub przez osoby trzecie.
 2. Użytkownik zapewnia i gwarantuje, że przysługują mu wszystkie prawa lub licencja w odniesieniu do Treści, które są konieczne do udzielenia praw firmie YCG zgodnie z punktem 6 a oraz że Treści i ich wykorzystanie przez firmę YCG zgodnie z Umową zawartą z Użytkownikiem nie narusza naszych Warunków korzystania z usług ani obowiązujących przepisów prawa, ani też praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich.

7. Opłata

Usługi firmy YCG świadczone na podstawie niniejszych Warunków korzystania z usług są nieodpłatne.

8. Brak gwarancji, kopie zapasowe

 1. Nie gwarantujemy aktualności, dokładności, kompletności, użyteczności, przydatności do określonego celu treści umieszczonych na naszych Platformach. Nie gwarantujemy także zawarcia umowy o pracę pomiędzy Użytkownikami naszych Platform jako kandydatami a pracodawcą.
 2. Firma YCG nie gwarantuje, że Usługi oferowane przez nas będą dostępne w określonych terminach lub stale. Nie można wykluczyć zakłóceń, przerw w działaniu lub ewentualnych wyłączeń Usługi (online). Ze względów technicznych lub operacyjnych możliwe jest tymczasowe ograniczenie dostępności. W szczególności jest to możliwe w odniesieniu do limitów pojemności, bezpieczeństwa lub integralności systemów przetwarzania danych bądź wdrożenia środków technicznych, które są konieczne w celu zachowania bieżącej wydajności lub jej poprawy.
 3. Regularnie i z zachowaniem staranności tworzone są kopie zapasowe serwerów firmy YCG. Niemniej jednak nie wyklucza się możliwości utraty danych. W zakresie, w jakim Użytkownik przekazuje lub załadowuje dane, niezależnie od ich formy, zalecamy mu tworzenie kopii zapasowych. Dotyczy to także sytuacji wypowiedzenia zawartej z nami umowy, ponieważ nie przechowujemy kopii danych Użytkownika po ich usunięciu, tylko z zastrzeżeniem ustawowych obowiązków przechowywania danych.

9. Odpowiedzialność

 1. Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z ustawowymi przepisami prawa za szkody (i) powstałe wskutek zagrożenia życia, obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia w związku z naruszeniem obowiązku przez firmę YCG, jej przedstawiciela prawnego lub pomocnika w spełnieniu świadczenia („Erfüllungsgehilfe”), (ii) powstałe wskutek niespełnienia warunku gwarantowanego przez firmę YCG, (iii) powstałe wskutek działania celowego lub rażącego zaniedbania, również ze strony naszych ustawowych przedstawicieli i pomocników w spełnieniu świadczenia („Erfüllungsgehilfen”), oraz (iv) spowodowane podstępnym działaniem firmy YCG.
 2. W przypadku szkody materialnej lub straty pieniężnej spowodowanej lekkim niedbalstwem ze strony firmy YCG, jej przedstawiciela prawnego lub pomocnika w spełnieniu świadczenia („Erfüllungsgehilfe”), firma YCG ponosi wyłączną odpowiedzialność w razie istotnego naruszenia podstawowego obowiązku umownego, jednak tylko do kwoty typowej szkody dającej się przewidzieć w przypadku zawarcia umowy. Podstawowe obowiązki umowne to obowiązki, których spełnienie umożliwia należyte wykonanie umowy i na których spełnienie umawiające się strony mogą zasadnie liczyć.
 3. Ewentualna odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa o odpowiedzialności za produkt („Produkthaftungsgesetz”) pozostaje nienaruszona.
 4. Jakakolwiek inna odpowiedzialność firmy YCG zostaje niniejszym wyłączona.
 5. Firma YCG nie ponosi odpowiedzialności w myśl przepisów ustawowych w przypadku lekkiego niedbalstwa.
 6. W zakresie, w jakim odpowiedzialność firmy YCG jest wykluczona lub ograniczona, znajduje to również zastosowanie do odpowiedzialności osobistej przedstawicieli prawnych, kadry kierowniczej oraz pomocników w spełnieniu świadczenia firmy YCG.

10. Wypowiedzenie umowy

 1. Umowa dotycząca Centrum kandydata, Usług świadczonych w ramach takiej umowy oraz usługi Jobfinder jest zawierana na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Z chwilą zakończenia Umowy dotyczącej Centrum kandydata lub Jobfinder usuniemy wszystkie zgromadzone przez nas dane osobowe Użytkownika lub będziemy przechowywać dane Użytkownika w formie bezosobowej, chyba że ich przetwarzanie jest zgodne z przepisami prawa i niezbędne do realizacji innego celu.

11. Prawa własności intelektualnej do naszych Platform

 1. Nasze Platformy i całe podłączone oprogramowanie, bazy danych, grafiki, interfejsy użytkownika, projekty i dodatkowe treści, nazwy i znaki towarowe są chronione na mocy przepisów prawa autorskiego, prawa o znakach towarowych oraz dodatkowych praw majątkowych. W stosunku pomiędzy Użytkownikiem a firmą YCG, firma YCG będzie uznawana za wyłącznego właściciela praw własności intelektualnej.
 2. Z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszych Warunków korzystania z usług oraz wszelkich innych obowiązujących postanowień firma YCG udziela niewyłącznego i niepodlegającego przeniesieniu prawa do korzystania z Platform i Usług. Użytkownik nie może (i) wykorzystywać Platform ani Usługi do opracowywania innych Usług; (ii) aktywować ani wykorzystywać funkcji Platform lub Usługi, w odniesieniu do których nie przysługuje mu prawo korzystania; (iii) zmieniać, tłumaczyć, powielać, dekompilować kodu źródłowego w celu sprawdzenia jego funkcji, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to dopuszczalne na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

12. Poufność i ochrona danych

Zawsze traktujemy dane osobowe Użytkownika w sposób poufny. Wykorzystujemy lub publikujemy je tylko wówczas, gdy jest to konieczne zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usług. Każda operacja zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przeprowadzana z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych. Więcej informacji o wykorzystywaniu danych osobowych można znaleźć na naszych Platformach w naszej polityce prywatności.

13. Zmiana niniejszych Warunków korzystania z usług

 1. Zmiana Usług dostępnych po rejestracji

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub dostosowania Usług dostępnych po rejestracji (Jobfinder lub Centrum kandydata) w zakresie, w jakim

  1. zmiany lub dostosowania są korzystne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, lub
  2. zmiany lub dostosowania są konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, jeśli zmienia się obecna sytuacja prawna lub jest to niezbędne do uwzględnienia orzeczenia sądowego lub decyzji urzędowej, lub
  3. zmiany lub dostosowania nie mają znaczącego wpływu na funkcje ani Usługi lub mają charakter wyłącznie techniczny lub organizacyjny.
 2. Zmiana Warunków korzystania z Usług dostępnych po rejestracji
  1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych Warunków korzystania z Usług dostępnych po rejestracji (Jobfinder lub Centrum kandydata) w dowolnej chwili, z wyłączeniem przypadków, gdy nie jest to racjonalnie uzasadnione dla Użytkowników. W przypadku takiej zmiany Warunków korzystania z usług powiadomimy Użytkowników o tym fakcie z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem a) podczas kolejnego logowania się Użytkownika poprzez wyświetlenie odpowiedniej maski na ekranie lub b) pocztą elektroniczną. Jeśli Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu w ww. okresie 4 tygodni lub zaloguje się ponownie, zmienione Warunki wejdą w życie ze skutkiem na przyszłość, stając się częścią Umowy z dniem wejścia w życie. W naszym powiadomieniu dotyczącym zmiany warunków poinformujemy Użytkowników o skutkach milczenia i znaczeniu okresu 4 tygodni.
  2. W zakresie, w jakim zmiana warunków korzystania z usług wiąże się również ze zmianą celu przetwarzania danych, w którym to przypadku dane będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel, dla którego zostały zebrane, ma to tylko miejsce, jeśli zostało dopuszczone na mocy obowiązujących przepisów prawa (w tym art. 6 par. 4 RODO). Informujemy również Użytkowników z góry o zachowaniu zgodności z przepisami prawa.
  3. Zmiany dotyczące przedmiotu umowy i głównych obowiązków nie są objęte prawem do dokonywania zmian zgodnie z punktem 13b(i). W takim przypadkach YCG powiadomi Użytkowników o planowanych zmianach i zaproponuje im kontynuację stosunku umownego na zmienionych warunkach.
  4. Zastrzegamy sobie również prawo do dostosowania lub zmiany Warunków korzystania z Usług dostępnych po rejestracji w zakresie, w jakim
   • zmiana lub dostosowanie jest korzystne tylko dla zarejestrowanego Użytkownika, lub
   • zmiana lub dostosowanie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, jeśli zmienia się obecna sytuacja prawna lub jest to niezbędne do uwzględnienia orzeczenia sądowego lub decyzji urzędowej, lub
   • zmiany lub dostosowania nie mają znaczącego wpływu na funkcje ani Usługi lub mają charakter wyłącznie techniczny bądź organizacyjny.
   • Firma YCG wprowadza całkowicie nowe Usługi lub elementy Usług, które wymagają specyfikacji wydajności w warunkach korzystania z usług, chyba że miałoby to negatywny wpływ na obecną relację z Użytkownikiem.
 3. Zmiana Usług lub Warunków korzystania z Usług dostępnych bez rejestracji

  W przypadku Usług dostępnych bez rejestracji niniejsze Warunki korzystania z usług znajdują zastosowanie w obecnej wersji, która jest publikowana na Platformie podczas korzystania z Usługi przez Użytkowników. Firma YCG może dokonać zmiany takich Warunków korzystania z usług w dowolnej chwili.

14. Obowiązujące prawo, właściwość miejscowa i inne postanowienia

 1. Niniejsza Umowa i jej interpretacja podlegają przepisom prawa niemieckiego. Jeśli Użytkownik ma status konsumenta zgodnie z art. 6 par. 2 Rozporządzenia (WE) 593/2008, niniejszy wybór obowiązującego prawa może nie skutkować pozbawieniem Użytkownika ochrony udzielonej mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które miałyby zastosowanie (gdyby nie dokonano takiego wyboru obowiązującego prawa).
 2. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania z usług zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, zostanie ono uznane za rozdzielne od niniejszych Warunków korzystania z usług i pozostanie bez wpływu na ważność i wykonalność wszystkich pozostałych postanowień niniejszych Warunków korzystania z usług. W takim przypadku nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione przez postanowienie ustawowe.
 3. Informacje o rozstrzyganiu sporów:

  Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przez konsumenckie organy arbitrażowe. Na europejskiej platformie do internetowego rozstrzygania sporów http://ec.europa.eu/consumers/odr/ można znaleźć informacje o alternatywnych sposobach rozstrzygania sporów (Uwaga: obecnie nie uczestniczymy w tym programie).

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(niniejszy formularz należy wypełnić i zwrócić tylko wówczas, jeśli Użytkownik chce odstąpić od umowy)

 1. Do YOURCAREERGROUP GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Deutschland, faks:: +49 (0) 211 – 93 88 97 11, adres e-mail: contact@yourcareergroup.com
 2. Ja/My (*) niniejszym powiadamiam/-y, że odstępuję/-emy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy sprzedaży następujących towarów (*)/następujących usług (*):
 3. Zamówiono w dniu (*)/ otrzymano w dniu (*)
 4. Imię i nazwisko konsumenta/Imiona i nazwiska konsumentów:
 5. Adres konsumenta/-ów:
 6. Podpis konsumenta/-ów (tylko w przypadku formularza złożonego w wersji papierowej):
 7. Data

(*) Niepotrzebne skreślić